اعطای وام بلاعوض برای شرکت در نشست خبرنگاری تحقیقی

منتشر شده در Jul 7, 2021 در خبرنگاری تحقیقی

خبرنگاران مطبوعاتی و دیداری و شنیداری درکشورهای در حال توسعه و در حال گذار می توانند برای دریافت وام بلاعوض برای شرکت در این نشست اینرنتی خبرنگاری تحقیقی اقدام کنند. 

Global Investigative Journalist Network یا GIJN یا شبکه جهانی خبرنگاری تحقیقی به شمار محدودی از خبرنگارانی که برای این فرصت اقدام کنند، امکان شرکت در این نشست مجازی را خواهد داد. 

شرکت کنندگان باید به زبان انگلیسی مسلط باشند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۷ اوت است.

اطلاعات بیشتر اینجاست.