ارائه وام بلاعوض به چهار طرح برگزیده داده نگاری

منتشر شده در Jan 16, 2019 در داده‌نگاری

مرکز بین المللی خبرنگاران با مشارکت برنامه ی خبرنگاری مدرن شرکت مایکروسافت به چهار طرح برگزیده ی خبرنگاری وام بلاعوض خواهد داد. این طرح ها باید بر فن آوری و داده نگاری تمرکز داشته باشند.

اولویت انتخاب، به طرح های خبرنگارانی تعلق خواهد داشت که دوره ی خبرنگاری مرکز بین المللی خبرنگاران را گذرانده اند. خبرنگاران دیگر هم می توانند از ماه مارس برای این فرصت اقدام کنند.

طرح های ارسالی پیشنهادی باید تصویرسازی داده و تحلیل داده را هم در برداشته باشند و به زبان انگلیسی باشند. آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، یازده فوریه است.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید.