رویینا شهابی

رویینا شهابی دبیر صفحه زنان نشریه اطلاعات روز، متولد کابل و کنشگر سیاسی- اجتماعی است که بیش از یک دهه سابقه فعالیت رسانه‌ای دارد. او با طلوع نیوز  همکاری داشته و از سال ۲۰۱۶ تاکنون نیز مقالات متعددی برای روزنامه ها و وبسایت های گوناگون نوشته است. تمرکز نوشتاری وی  بیشتر بر آسیب‌شناسی سیاسی اجتماعی زنان است.

خبرنگاری
خبرنگاری اولیه

اهمیت احتراز خبرنگاران از وارد کردن عواطف شخصی به گزارش

نوشته
رویینا شهابی
Jan 10, 2024
تصویر از ایسنا
خبرنگاری اولیه

چالش‌ها و محدودیت‌های زنان خبرنگار در کشورهای منطقه

نوشته
رویینا شهابی
Dec 18, 2022