راهنمایی هایی برای پوشش خبری تجاوز روسیه به اوکراین

نوشته Devin Windelspecht
Feb 25, 2022 در خبرنگاری بحران
Ukraine flag

اوایل بامداد روز پنجشنبه ۲۴ فوریه، روسیه حمله ای تمام عیار را به اوکراین آغاز کرد که عمده ترین حمله نظامی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. این حمله که به دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه انجام شده، در پی ضمیمه کردن کریمه به خاک خود در سال ۲۰۱۴ و هشت سال پشتیبانی از شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین اتفاق می افتد. 

در وبیناری که از سوی انجمن پاملا هاوارد در مرکز بین المللی خبرنگاران برگزار شد، Stella Roque استلا روک، مدیر بخش تعامل مرکز بین المللی خبرنگاران با دو خبرنگار پیرامون شیوه های گزارشگری و راهنمایی هایی برای خبرنگاران گفت و گو کرد؛ Ostap Yarysh اوستاپ یاریش، خبرنگار بخش اوکراینی صدای آمریکا در واشنگتن، و Tom Mutch تام موچ، خبرنگار آزادی که در کیف در اوکراین از تنش و جنایت گزارش تهیه می کند. چکیده ای از مهمترین راهنمایی های عنوان شده در این وبینار را اینجا می خوانید. 

متوجه اثر جهانی جنگ جاری باشید 

صرفنظر از این که شما یا مخاطبانتان کجای جهان هستید، جنگ اوکراین تبعات درازمدت و گسترده جهانی دارد. موچ گفت که بزرگترین فاجعه بحران اوکراین جدا از رنج مردم اوکراین، می تواند این باشد که اگر روسیه از طریق نظامی به اهداف سیاسی و دیپلماتیک خود برسد، ممکن است این شیوه تهاجم برای همه کشورهای جهان الگو شود و برای مردم و کشورها خطرناک باشد. 

یاریش هم گفت که به ویژه وقتی به کشورهایی که حکومت های مستبد دارند یا کشورهای خودکامه ای مثل ایران یا چین می پردازیم، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. وی گفت که این جنگ کشورهای منطقه به ویژه اعضای ناتو را تحت تأثیر قرار می دهد. اکنون هم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تنش کنونی نه تنها به شرق اوکراین، بلکه برخی شهرها و مناطقی را که در فاصله ۱۵ مایلی لهستان هستند (که عضو ناتوست) آسیب زده است. 

زبان و مضمون را درک کنید

مهمترین وظیفه خبرنگاران در سراسر جهان آن است که سخنانی را که پیرامون وقایع اوکراین ایراد یا نقل می شود، دقیق و صحیح ترجمه کنند، و این موضوع به طور خاص طی رویداد یا تحولی جاری و متغیر یا اگر در اتاق خبرتان اوکراینی زبانی شاغل نباشد، اهمیت پیدا می کند. ترجمه غیردقیق یا نادرست ممکن است اطلاعات ساختگی یا غیردقیقی را به مخاطبان منتقل کند. 

وی افزود که این جنگ نه تنها فیزیکی، بلکه جنگ اطلاعات نیز هست و باید اطمینان حاصل کنیم که روسیه به عنوان مهاجم و متجاوز به مخاطبان معرفی شود و اطلاعات و اخباری که به آنها منتقل می شود، همواره این نکته را به ذهن متبادر کند. 

جنبه انسانی تنش را در نظر بگیرید 

خبرنگاران تا جایی که می توانند باید خبرنگاری پیرامون جنگ را با چهره انسانی به مخاطبان منتقل کنند. آمار و ارقام واقعیات را منعکس می کنند، اما مصاحبه با کسانی که مستقیماً درک دقیقتر و ملموستری از جنگ و اثرات آن دارند یا در جایی که جنگ در جریان است، زندگی می کنند، چهره عینی تر و انسانی تری به آن می بخشد و درک وضعی را که مردم در آن کشور دارند، میسرتر می کند. 

موچ گفت که موضوع و اولویت اصلی نباید این باشد که خبرنگاران هنگام گزارش زنده بگویند که «من خبرنگارم، اینجا در گرماگرم شرایط جنگی گرفتار شده ام و..» مهم آن است که جنبه های انسانی رویدادها را گزارش کنند و با مردم محلی گفت و گو کنند و از زبان آنها نقل کنند که هنگام شنیدن صدای آژیر چه می کنند، چگونه در زیرزمین ها پناه می گیرند، یا اوضاع کسانی که اهل غرب اوکراین هستند و اکنون در شرق آن کشور گرفتار شده اند، روایت کنند. 

یاریش هم گفت که توصیه من در این خصوص به خبرنگاران آن است که با مردم به عنوان انسان برخورد کنند، نه به عنوان موضوع گزارش یا گفت و گو برای گزارش.  

هنگام تهیه گزارش مراقب خودتان باشید 

مراقبت از خود و تلاش برای امن ماندن باید برای خبرنگارانی که پیرامون جنگ اوکراین گزارش تهیه می کنند، مهمترین اولویت باشد. هیچ گزارشی ارزش به خطر انداختن جان خبرنگار را ندارد. 

برای اکنون (تا جایی که ممکن است) و آینده، آمادگی یافتن و دیدن آموزش های لازم برای پوشش خبری تنش و جنگ، از جمله آموختن کمک های اولیه و شیوه های مراقبت از خود و محاسبه خطر و ابعاد آن، از اهمیت شایانی برخوردار است. 

موچ افزود که هر چه بیشتر از جنگ گزارش تهیه کنید، بیشتر خود را می شناسید و خواهید آموخت که تا چه حد با قرار گرفتن در معرض خطر احتمالی و شرایط جنگی راحت هستید و درخواهید یافت که تا چه اندازه مقاومت و ظرفیت تحمل تنش و فشار روانی را دارید. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Yehor Milohrodskyi.