گفت‌وگوی زنده‌ی آی جی نت : شیوه‌ی احیاء خبرنگاری محلی

نوشته Sam Berkhead
Oct 30, 2018 در گوناگون

به رغم آن‌که ارگان‌های خبری محلی این روزها و با وجود رسانه‌های اینترنتی ضربه‌ی سنگینی خورده اند، تردیدی نیست که اخبار محلی نقشی حیاتی در آگاهی رسانی به مردم دارد. این رسانه‌ها اخبار را به شیوه‌ای به مردم می رسانند که رسانه‌های ملی نمی توانند. در نتیجه، آزمایشگاه خبر نیمن دریافته که کسانی که به طور مرتب اخبار محلی را دنبال می کنند، احتمال و امکان بیشتری برای تعامل با اعضای جامعه پیرامون خود دارند.

چگونه می توانیم این توانایی بالقوه را بالفعل کنیم و از اجتماعی حمایت کنیم که هم با مردم تعامل می کند و هم آن‌ها را آگاه می سازد؟ چگونه می توان خبرنگاری محلی را در حالی تقویت کرد که در سراسر جهان رسانه‌های محلی به مرور تعداد کاربران خود را از دست می دهند؟

روز پنج شنبه ۱۳ آوریل در ساعت یک بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا به آی جی نت بپیوندید. با استفاده از مثال‌های دنیای واقعی، به بررسی راهبردها و ابزار و راهنمایی‌هایی خواهیم پرداخت که برای بازسازی و احیاء خبرنگاری محلی لازم است.

شرکت کنندگان در این گفتو‌گوی زنده می توانند پرسش های خود را با این خبرنگاران سرشناس که در این گفت‌وگو شرکت خواهند داشت، مطرح کنند:

 Alon Aviram: یکی از بنیانگذاران The Bristol Cableدر بریتانیا. او در همه امور این نهاد خبری فعال است، از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی گرفته تا مسائل مالی و بودجه.

Teresa Gorman: یکی از گردانندگان آزمایشگاه خبر محلی است که یکی از کسانی است که یک نشریه هفتگی اینترنتی را با محتوای تازه‌ترین فن‌آوری‌ها و ابزار خبرنگاری منتشر می کنند.

Kristen Hare: خبرنگار Poynter. او نیز بر پوشش اخبار محلی تمرکز فراوان دارد. خانم هیر پنج سال با تمرکز بر موضوعاتی از قبیل آمارگیری، سن و سالمندی، و مهاجرت گزارش تهیه کرده است.

Jesse Hardman: بنیانگذار The Listening Post. او از کشورهای گوناگونی از جمله اتیوپی، مصر و هاییتی گزارش تهیه کرده و تمرکز بسیاری بر اخبار و رسانه‌های محلی دارد.

Amalie Nash: مدیر تولید محلی بنیاد خبری گنت Gannett. 

خانم نش بر عملکرد حدود ۵۰ نهاد خبری در غرب مرکزی و غرب آمریکا نظارت دارد و به آن‌ها در بهبود کیفیت کار خبرنگاری و پوشش خبری‌شان کمک می کند و آن‌ها را به هم‌کاری و تعامل بیش‌تر حرفه‌ای با یکدیگر فرا می خواند.

می توانید پرسش‌های خود را در این مورد با هشتگ  #IJNetLive  به زبان انگلیسی روی توییتر مطرح کنید، و اینجا به این گفت‌وگوی زنده بپیوندید.

در این گفت‌وگو این موضوعات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:

نشر خبرنگاری به عنوان یک خدمت، نه یک محصول؛

ایجاد راهبردهای اثرگذار تعامل با خوانندگان؛

راهنمایی‌هایی برای یافتن موضوعات گزارش محلی و تحقیق پیرامون آن‌ها؛

در دسترس قرار دادن اخبار محلی به نحوی که از نظر مالی برای همه قابل دست‌یابی باشد؛

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Nathan Rupert.