گزارش ویدیویی: روزنامه نگاری تحقیقی چیست؟

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در خبرنگاری تحقیقی

شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، به تازگی دو مطلب ویدیویی آموزشی در زمینه روزنامه نگاری تحقیقی تهیه کرده است. در این مطالب آموزشی که در صفحه ویژه آی جی نت در سایت یوتیوب منتشر شده است، چارلز لوئیس که از روزنامه نگاران تحقیقی مشهور در آمریکاست، درباره این گرایش خبری صحبت می کند. این مطالب آموزشی به زبان انگلیسی تهیه شده است.

لوئیس سال ها برای شبکه های تلویزیونی ای بی سی و سی بی اس آمریکا کار کرده و مدیر اجرایی کارگاه آموزشی روزنامه نگاری تحقیقی در واشنگتن است. دائره المعارف روزنامه نگاری از لوئیس به عنوان یکی از سی روزنامه نگار کاوشگر مطرح آمریکا از زمان جنگ جهانی اول نام برده است.

او در قسمت نخست از ویدیوی آموزشی روزنامه نگاری تحقیقی درباره یافتن موضوع های مناسب برای تهیه گزارش های تحقیقی صحبت می کند.

 

آقای لوئیس قسمت دوم این مطلب آموزشی به پیدا کردن منابع خبری و منابع اطلاعاتی و انجام مطالعات لازم صحبت می کند. او همچنین در سخنان خود مثال هایی را برای درک بهتر مطلب عنوان می کند.