کمک ۵ میلیون دلاری بنیاد امیدیار به سازمان های رسانه ای

نوشته Priya Kumar
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

بنیاد امیدیار سه شنبه در آخرین روز برگزاری مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات از اختصاص ۵ میلیون دلار کمک به ۴ سازمان رسانه ای به خاطر تلاش در جهت گسترش استقلال رسانه ای، بی طرفی حرفه روزنامه نگاری و افزایش شفافیت دولتی خبر داد.

بر اساس بیانیه منتشر شده، سازمان های زیر از بنیاد امیدیار کمک دریافت خواهند کرد:

این سازمان که در جهت تحکیم نهادهای رسانه ای در آفریقا تلاش می کند، در طول دو سال ۱.۷ میلیون دلار دریافت خواهد کرد.

این سایت خبری در نیجریه که درباره سیاست و موضوع های اجتماعی گزارشگری می کند در طول ۳ سال، ۴۵۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.

این بنیاد به رسانه های کوچک در کشورهای دیکتاتوری وام کم هزینه اعطا می کند. این سازمان در طول دو سال، دو میلیون دلار دریافت خواهد کرد.

برای مطالعه سایر مطالب مربوط به روز جهانی آزادی مطبوعات در شبکه بین المللی روزنامه نگاران به این لینک مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت روز جهانی آزادی مطبوعات مراجعه کنید.