کتاب راهنمای خبرنگاران رادیو و تلویزیون

نوشته Jessica Weiss
Oct 30, 2018 در گوناگون

handbook

مایکل بتز، محقق سابق بنیاد نایت کتابی را در زمینه خبرنگاری رادیو و تلویزیون به رشته تحریر درآورده است.

این کتاب بر اساس تجربه کاری آقای بتز در رواندا تهیه شده است و "کتاب راهنمای خبرنگاران رادیو-تلویزیونی" نام دارد.هدف از تهیه از کتاب جبران کمبود آموزش و منابع آموزشی برای خبرنگاران در کشورهای در حال توسعه است.

نگارش این کتاب به گونه ای است که به روزنامه نگاران کمک می کند رخدادهای روزانه را به نحو جذابی گزارش کنند.

این کتاب 41 صفحه دارد و به مسائل مختلفی مانند گزارشگری، تهیه خبر، قوانین مطبوعاتی و اخلاق حرفه ای اشاره می کند. این کتاب همچنبن شامل یک لغتنامه حرفه ای و فهرستی از سایت های مفید است.

برای دسترسی به کتاب راهنمای خبرنگاران رادیو-تلویزیونی که به زبان انگلیسی تهیه شده است، بر روی تصویر این کتاب کلیک کنید.