کتابچه راهنما برای روزنامه نگاران در تبعید

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

روزنامه نگارانی که از کشور خود رانده شده یا داوطلبانه به تبعید رفته اند، می توانند نکات مفیدی در کتابچه ای که یک پناهنده بوتانی نوشته و در اردوگاه های پناهندگان خبرنگار بوده، بیابند.

این کتابچه به وسیله تی پی میشرا نوشته شده است که سردبیر پیشین سرویس خبری بوتان بوده و حالا در نپال کار می کند. به گفته او این کتاب بخشی از تلاشی است که می کوشد کسانی را که قبلا صدایی نداشتند، به ابزارهای لازم برای آگاه کردن مردم جهان از وضعیتشان تجهیز کند.

این کتابچه با عنوان "خبرنگار شدن در تبعید" در 31 مارس از طریق اینترنت همزمان در نپال و سایر کشورهای جهان انتشار یافت.

این کتاب را می توانید از طریق سایت APFA سفارش دهید.