چگونه حین تهیه گزارش از رویدادهای کرونا مراقب تندرستی خود باشیم 

نوشته مهرناز صمیمی
Apr 3, 2020 در خبرنگاری از کووید-۱۹
کادر درمانی بیمارستانی در ایران در بحران شیوع ویروس کرونا، عکس از ایرنا

خبرنگاری که مراقب سلامت خود نباشد، نخواهد توانست به کار خبرنگاری ادامه دهد. جدا از مسئولیتی که خبرنگاران در قبال تندرستی خود، خانواده، همکاران، و اطرافیانشان دارند، در قبال وظیفه شان نیز مسئولند. وظیفه انتقال اطلاعات صحیح، آگاهی رسانی، و کوشش برای بالا بردن سطح دانش مردم در شرایط بحران سلامت و بیماری های همه گیر. جدی نگرفتن توصیه های بهداشتی و پزشکی در شرایط بحرانی این روزها، هم پایه نادرستی را برای آنها که نظاره گر کار خبرنگاران هستند، خواهد گذاشت، و الگوی نامناسبی برای جامعه خواهد بود، و هم اجتماع را از برخورداری از اخبار صحیح و اطلاعات دقیق محروم خواهد کرد. 

خبرنگاران برای تهیه گزارش نباید به بیمارستان بروند؟

بیمارستان ها و مراکز درمانی این روزها قلب رویدادها و تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا و گسترش بیماری ناشی از آلودگی به آن هستند. دوری گزیدن از آنها به معنای دوری گزیدن از برخی واقعیات و آمار است. اما حضور در بیمارستان ها یا مراکز درمانی دیگر بدون کسب اجازه قبلی از مدیران بیمارستان یا مرکز درمانی میسر نیست. اگر کاملا سالم هستید و هیچ نشانی از ویروس کرونا ندارید و سرما خورده هم نیستند و احساس ضعف نمی کنید، با کسب اجازه قبلی و هماهنگ کردن وقت مناسب به بیمارستان بروید. استفاده از ماسک مناسب، پوشش مناسب، و دستکش را اولویت اصلی تان قرار دهید و شستن دست ها و صورت و ضدعفونی کردن لباس ها و وسایلتان را پس از بازگشت فراموش نکنید.

 چگونه در محیط های درمانی مصاحبه کنیم؟

برای محافظت حقوقی و امنیتی از خود، پیش از اقدام به هر گونه گفت و گو یا پرسش و پاسخی، حتما از بیمار و همراهان او اجازه بگیرید. اجازه نگرفتن، سبب به خطر افتادن شما و موقعیت کاری تان می شود و به اعتبار خبرنگاری تان نیز لطمه خواهد زد. گذشته از آن، از دید اخلاقی نیز کسب اجازه برای هر گفت و گویی در هر شرایطی از ملزومات حرفه ای خبرنگاری است.

 

شیوه های حفظ سلامت روان پس از فعالیت در بحران 

به دنبال حضور و کار در محیط های درمانی و دیدن بیماران، به ویژه آنها که وضعیتی وخیم دارند، حفظ سلامت روانی و روحیه مثبت گرا در میان مهم ترین اولویت هایی است که خبرنگاران باید آنها را رعایت کنند. اندیشیدن به آنچه دیگران را می آزارد، رنج و پرکاری که پرسنل درمانی تحمل می کنند، و از همه مهمتر، دیدن خود بیماران و همراهان مضطربشان، بدون تردید سبب تضعیف روحیه خبرنگاران می شود. اما همانقدر که حفظ تندرستی جسمی اهمیت دارد، سلامت روحی نیز برای خبرنگاران مهم است، شاید حتی مهمتر از سلامت جسمی. بدون سلامت روحی، نمی توان تمرکز کرد، خلاقیت به خرج داد، یا فعالیت حرفه ای را با کیفیت بالا ارائه داد. این، ستم به خود و جامعه ای خواهد بود که به آگاهی رسانی و شفاف سازی خبرنگاران وابسته اند و اتکاء می کنند. 

به خاطر داشته باشید که صحبت با همکاران و دوستان در مورد حالات افسردگی، نومیدی، و منفی بافی، کمک شایانی به بهبود حال روحی تان خواهد کرد. در هر شرایطی اما، کمک خواستن از مشاوران است که با تخصص می توانند به بهترین شیوه به شما کمک کنند تا با چنین مشکلاتی، که برای این حوزه کاری طبیعی است، مقابله کنید.