چند راهنمایی برای مصاحبه با سیاستمداران

نوشته بسام سبتي
Nov 2, 2009 در خبرنگاری اولیه

روزنامه نگارانی که مسائل سیاسی را پوشش می دهند می توانند به راهنمای آنلاینی که به وسیله دیوید بروئر، مدیر سایت Media Helping Media نوشته شده مراجعه کنند.

این راهنما شامل ده مطلب است که به صورت فهرست وار شامل مطالبی مانند چگونگی مصاحبه با سیاستمداران و آمادگی برای مصاحبه با آنهاست.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.