چاپ جدید راهنمای انگلیسی برای روزنامه نگاران

نوشته بسام سبتي
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

نسخه سوم کتاب«انگلیسی برای روزنامه نگاران» نوشته وینفورد هیکس، روزنامه نگار و مربی روزنامه نگاری منتشر شد.

روزنامه نگاران میتوانند آن را به صورت مجانی دان لود کنند.

نسخه جدید «انگلیسی برای روزنامه نگاران» شامل یک فصل جدید است که شامل مباحث روند تغییرات معاصر در زبان انگلیسی، متداول ترین اشتباهات دستوری، و مجموعه گسترده ای از واژه ها و اصطلاحات روزنامه نگاری است. نسخه سوم همچنین شامل بخشهایی از نسخه های قبلی است که به تلفظ، علامت گذاری، نحوه بیان، و موارد مهم دیگری در گزارش صوتی می پردازد.

برای دسترسی به انگلیسی برای روزنامه نگاران اینجا کلیک کنید.