پادکست آموزشی: پنج نکته مهم در تهیه اخبار رادیویی

نوشته Beat Witschi
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

تهیه یک برنامه خبری خوب در رادیو مانند تهیه یک وعده غذای مغذی در ابتدای روز است که مخاطبان شما را در طول روز مطلع و سرپا نگاه می دارد. قرار نیست تنها هنر شما در رادیو، داشتن صدای خوب باشد بلکه باید بتوانید توجه مخاطبان خود را با تهیه مجموعه ای از اطلاعات مناسب و قابل درک به برنامه تان جذب کنید.

این پادکست آموزشی پنج نکته ساده ولی مهم در تهیه اخبار رادیویی را بازگو می کند.

این پادکست یکی از پادکست های ده گانه شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، است که در راستای ارائه خدمات آموزشی به روزنامه نگاران فارسی زبان تهیه شده است.