پادکست آموزشی - فنون مصاحبه

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در گوناگون

برای انجام یک مصاحبه موفق در اختیار داشتن سوژه مناسب و مصاحبه شونده جنجالی کافی نیست. مهم ترین گام تسلط مصاحبه کننده بر موضوع و مطالعه گسترده او قبل از شروع به کار است.

در این پادکست آموزشی اصول و فنون مصاحبه را بررسی کرده ایم.

شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، در راستای ارائه خدمات آموزشی به روزنامه نگاران فارسی زبان، مجموعه ای ده گانه از پادکست های آموزشی را تهیه کرده است.

این پادکست ها سعی دارند در زمانی به رئوس موضوع های ارائه شده، بپردازند. بیشتر این فایل های صوتی بر اساس دوره های آموزشی مرکز بین المللی روزنامه نگاران، آی سی اف جی تهیه شده اند.