پادکست آموزشی: روزنامه نگاری تحقیقی

نوشتهijnet_admin
Jul 4, 2011 در گوناگون

روزنامه نگاری تحقیقی یکی از پیچیده ترین، زمان برترین و البته جذاب ترین شیوه های روایت یک موضوع است. در این روش روزنامه نگاری، به جای اکتفا به آنچه در سطح روزنامه ها و اخبار موجود است، روزنامه نگار خود به جستجوی جزییات و ناگفته های یک موضوع می پردازد.

او با استفاده از مصاحبه با اشخاصی که در جریان شکل گیری یک خبر یا پدیده نقش دارند یا منابع موجودی که می توانند در شفاف کردن زوایای موضوع گزارش نقش ایفا کنند، به تکمیل کار خود می پردازد.

روزنامه نگار تحقیقی هم کار یک محقق را انجام می دهد و هم دل مشغولی های یک داستان نویس را دارد. به این ترتیب که محصول جستجوگری های خود را از طریق شخص (کاراکتر) یا اشخاصی که دادستان به وسیله آنها گفته می شود، به خواننده عرضه می کنند.

این نوع روزنامه نگاری در کشورهای غربی و به خصوص آمریکا در دهه بیست میلادی به مطبوعات راه یافت و از آن پس به یکی از بخش های جدی روزنامه نگاری این کشورها تبدیل شده است که هرساله موسسات معتبر روزنامه نگاری بخشی را به این رشته برای اهدای جایزه به روزنامه نگاران اختصاص می دهند.

شبکه بین المللی روزنامه نگاران پادکستی را برای معرفی بیشتر روزنامه نگاری تحقیقی تهیه کرده است.

این پادکست، یک قسمت از مجموعه ده تایی پادکست های آموزشی به زبان فارسی است که به وسیله شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، تهیه شده است.