پادکست آموزشی- اصول روزنامه نگاری

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در گوناگون

شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، در راستای ارائه خدمات آموزشی به روزنامه نگاران فارسی زبان، مجموعه ای ده گانه از پادکست های آموزشی را تهیه کرده است.

این پادکست ها سعی دارند به صورت مختصر و مفید به رئوس موضوع های ارائه شده، بپردازند. بیشتر این فایل های صوتی بر اساس دوره های آموزشی مرکز بین المللی روزنامه نگاران، آی سی اف جی تهیه شده است.

موضوع نخستین پادکست این مجموعه "اصول روزنامه نگاری" است. شما می توانید به این پادکست در این سایت گوش دهید یا این که آن را بر دستگاه ام پی تری پلیئر خود بارگذاری کنید.