پادکست آموزشی-اخلاق روزنامه نگاری

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در گوناگون

تا چه میزان مجاز به دستکاری تصاویر خبری هستیم؟ نکات مهم در تدوین فایل های صوتی و تصویری چیست؟ آیا می توانیم اطلاعات محرمانه افراد را فاش کنیم؟ تلاقی منافع یعنی چه؟

این سوال ها و سوال های مشابه بحشی از چالش های اخلاقی هستند که روزنامه نگاران به طور روزمره با آنها سر و کار دارند.

در این پادکست آموزشی سعی شده است به از بعضی از سوال های مربوط به اخلاق روزنامه نگاری پاسخ داده شود.

شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، در راستای ارائه خدمات آموزشی به روزنامه نگاران فارسی زبان، مجموعه ای ده گانه از پادکست های آموزشی را تهیه کرده است.

این پادکست ها سعی دارند در زمانی کوتاه به رئوس موضوع های ارائه شده، بپردازند. بیشتر این فایل های صوتی بر اساس دوره های آموزشی مرکز بین المللی روزنامه نگاران، آی سی اف جی تهیه شده اند.