وبسایتی برای یافتن گروه‌های مدافع آزادی مطبوعات

نوشته Taylor Mulcahey
Oct 30, 2018 در امنیت جسمی و مجازی

بنیانگذاران این وبسایت می گویند امیدوارند که این منبع به خبرنگاران کمک کند تا درک بهتری از شیوه‌های تلاش گروه‌های مدافع آزادی برای رسیدن به اهداف‌شان پیدا کنند، با اثرات کارشان آشنا شوند، و چالش‌هایی را دریابند که با آن‌ها روبه رو بوده اند.

Journalists Protection Wiki پانزده ارگان مدافع آزادی را در کشورهایی چون افغانستان، مکزیک، عراق و کلمبیا معرفی کرده است. کاربران می توانند از این راه دریابند که تهدیدهایی که رسانه‌های محلی در این کشورها با آن‌ها مواجهند کدامند، گروه‌های گوناگون مدافع آزادی که در این راستا مطالعاتی کرده اند، کدامند، و نشانی و شیوه‌ی تماس با آن‌ها را هم می توانند در این وبسایت پیدا کنند. 

این منبع، طرحی است که از سوی گروه آزادی مطبوعات کلمبیا یا FLIP فعال شده و از سوی Open Society Foundations و International Media Support هم حمایت می شود.

Pedro Vaca که مدیر اجرایی FLIP است، در ویدیویی که روی وبسایت منتشر شده، می گوید: «هدف ما این است که گروه‌های مدافع آزادی مطبوعات را بشناسیم و دریابیم که کدام یک از آن‌ها موفق بوده اند و چه می توانیم از آن‌ها بیاموزیم.»

خبرنگاران می توانند از این منبع برای مقایسه‌‌ی رویکردهای گوناگونی که گروه‌های مدافع آزادی مطبوعات در طیفی از کشورهای گوناگون به کار می برند، آگاه شوند و دریابند که کدامیک از آن‌ها با گروه‌های فعال مدنی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی، یا رسانه‌ها هم‌کاری می کنند.

Jonathan Bock (جاناتان باک) که مسئول هماهنگی FLIP است، در ویدیوی مقدماتی وبسایت، می گوید که گروه او در پی آن است که به فعالان امور رسانه کمک کند تا به راحتی راه‌های مختلفی را که گروه‌های آزادی مطبوعات با دنبال کردن آن‌ها به اهداف خود رسیده اند، با هم مقایسه کنند و از چالش‌‌های مشترک نیز مطلع شوند.

باک می گوید: «فرمولی برای حفاظت از خبرنگاران وجود ندارد. اما مشکلات مشترک وجود دارد.»

این وبسایت تیم سردبیران و پژوهش‌گران خود را برای توسعه‌‌‌ی مجموعه داده خود دارد، اما در پی هم‌کاری با خبرنگاران و محققان مستقل هم هست. خبرنگارانی که مایل به بررسی امکان چنین هم‌کاری هستند، می توانند برای این نشانی ایی میل بفرستند: info@journalistsprotection.org.

تاکنون، این منبع تنها ۵ درصد از کل کشورهای جهان را پوشش داده اما طرح نهایی آن است که بزرگترین و عمده ترین منبع در خصوص شیوه‌ی فعالیت گروه‌های مدافع و فعال آزادی بیان باشد.

Alejandro Gomez Dugand که یکی از سردبیران این وبسایت است، در ویدیوی معرفی وبسایت، چنین می گوید: «ما به شما، دانش‌تان، تجربه تان، و مهارت‌های‌تان، نیاز داریم. به آن نیاز داریم که رو در روی یکدیگر، پیرامون آن‌چه پیش آمده، صحبت کنیم. این، شاید بهترین راه برای رویارویی گسترده و جهانی تهدیدها و خشونت علیه خبرنگاران باشد.»

 

تصویر اصلی از ویدیوی وبسایت است که توسط Journalists Protection Wiki تهیه شده و با اجازه‌ی آن‌ها منتشر شده است.