وبسایتی برای عرضه‌ی دیدگاه‌های تازه‌ی عکاسی

نوشتهMandla Chinula
Oct 19, 2017 در خبرنگاری چند رسانه ای

Diverisfy Photo وبسایت مجموعه‌ی داده‌ای است که در سراسر آمریکا با سردبیران در ارتباط است تا به آن‌ها دیدگاه‌های متفاوت و تازه‌ی از عکاسی ارائه دهد. 

Diversify Photo شامل یک گروه از عکاسان مستقل است که در جستجوی رویکردی تازه هستند و توسط Brent Lewis برنت لویس و Andrea Wise اندریا وایز تاسیس شده است. این وبسایت تلاش می کند که با گروه‌هایی که اندیشه‌های مشابه دارند، ارتباط برقرار کند و به صنعت عکاسی تنوع بخشد. Women Photograph و Native Agency و Majority World و Everyday Projects در میان این گروه‌ها هستند. 

این مطلب برای سردبیرانی که از این وبسایت استفاده می کنند، توصیه‌هایی دارد.

عکاسان دست چین می شوند

عکاسانی که در این وبسایت معرفی شده اند، به سادگی انتخاب نشده اند. یک گروه سردبیران از جمله سردبیران نشریاتی مثل نشنال جیوگرافیک و واشنگتن پُست در انتخاب این عکاسان شرکت داشته اند و از میان ۱۵۰۰ عکاس تنها ۳۴۰ تن از آن‌ها را انتخاب کرده اند. سردبیران از عکاسان انتظار دارند که حرفه‌‌ای باشند و نتیجه‌ی مناسبی از کارشان بگیرند. این عکاسان در میان برگزیدگان هستند: Laylah Amatullah Barrayn, Ruddy Roye و Wayne Lawrence و Tasneem Alsultan و Kwaku Alston و Ramona Rosales.  

عکاسان را تیپ سازی نکنید

سردبیران نباید به این دام بیافتند که عکاسان رنگین پوست فقط باید موضوعات مربوط به رنگین پوستان را پوشش دهند. عکاسانی که در حرفه‌ی خود به قدر کافی و مناسب آموزش دیده و تجربه دارند، می توانند فارغ از موضوع، هر نوع رویدادی را پوشش دهند.

برای عکاسان اقلیت امکان حضور فراهم کنید 

فراهم کردن امکان آن که عکاسان جوان یا حرفه‌ای انواع گوناگونی از موضوعات را پوشش دهند، تنوع بیشتری در عرصه‌ی عکاسی ایجاد می کند. سردبیران باید از این وبسایت (Diversify) به عنوان وسیله‌ی استفاده کنند که نه تنها به استخدام عکاسان کمک می کند، بلکه به ایجاد تنوع بیشتر در عکاسی و انتخاب عکاسان نیز کمک شایانی می کند.    

با عکاسان رابطه‌ی حرفه‌ای ماندگار ایجاد کنید

تنها داشتن فهرستی از نام تعدادی عکاس ممکن است برای انجام موفقیت آمیز این کار، کافی نباشد. مهم ایجاد و ادامه‌ی ارتباط با عکاسان و دنبال کردن آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی است که به گسترش روابط میان سردبیران و عکاسان کمک می کند و به سردبیران اجازه می دهد تا کارها و طرح‌های عکاسان را ببینند. 

 

تصویر اصلی از فلیکر، Sebastian.