هشدار درباره محو استقلال حرفه ای رسانه ها در ایران

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در گوناگون

محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر ارشاد ایران درباره محو استقلال حرفه ای رسانه ها و بی توجهی روزنامه نگاران به اصول روزنامه نگاری هشدار داده است.

به گزارش بی بی سی فارسی، آقای محمدزاده در نامه ای خطاب به روزنامه نگاران خواستار خودداری روزنامه نگاران از پیروی بی چون و چرا از جریان های سیاسی شد.

او همچنین از روزنامه نگاران خواست طوری خبررسانی کنند که به اعتماد مخاطبان لطمه نزند.

آقای محمدزاده از انتشار شایعات، به نقل از "منابع آگاه" یا تحت عنوان "گفته می شود" و "شنیده می شود" انتقاد کرد و هشدار داد که این شیوه خبر رسانی اعتماد مخاطبان را از بین می برد.

به گفته محمد جعفر محمدزاده روزنامه نگاری تنه درختی است که "از آفت شایعه رنجور و از تیشه بهتان زخمی است".

او گفت شایعه پراکنی کار گروه های سیاسی است و هشدار داد آنها برای قبضه قدرت رسانه ها استفاده می کنند.

آقای محمدزاده همچنین هشدار داد "باید نگران ژورنالیسم کاذب، حادثه آفرینی های غیرواقعی و حاشیه های زرد و جنجالی پیرامون چهره های سیاسی بود".