نگاهی از بیرون به پوشش خبری انتخابات اخیر ایران

نوشته Mehrnaz Samimi
Jun 27, 2021 در خبرنگاری اولیه
نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات ایران، که ابراهیم رئیسی پیروز آن اعلام شد. تصویر: اقتصاد آنلاین

در این مطلب، مروری می کنیم بر نکاتی که خبرنگاران غیرایرانی از پوشش خبری انتخابات توسط خبرنگاران ایرانی برداشت کرده اند و توصیه هایی که حرفه ای های این عرصه برای تازه کارترهای این حرفه دارند. 

در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بررسی بسیاری از تحلیل ها و گزارش هایی که با محور انتخابات تهیه شده، برای کسب تجربه خبرنگاران تازه کار و آموزش دانشجویان خبرنگاری برای پوشش انتخابات آینده اهمیت دارد.

این مطلب حاوی مجموعه ای است از برخی نکاتی که شماری از خبرنگاران باتجربه و استادان و متخصصان خبرنگاری غیرایرانی که در خارج از ایران پی گیر گزارش های تهیه شده از رقابت ها انتخاباتی، مناظرات، و روند انتخابات ریاست جمهوری بوده اند، برداشت کرده اند.    

پرداختن به زوایای منحصر به فرد پوشش خبری هر کشوری مهم است، و طبعا ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.  

یافتن منابع خبری و گزارشگران محلی در جای جای کشور و نقل قول از آنها یا گفت و گو با آنها می تواند ابعاد گسترده تری به پوشش خبری بدهد.

رسانه های معتبر و شاخص جهان در اغلب کشورها نیمی از خبرنگاران خود را در ایالات ها و شهرهای گوناگون مستقر می کنند یا از خبرنگارانی استفاده می کنند که خبرنگار محلی آن ایالت ها هستند.

این کار به ویژه برای پوشش این دور انتخابات در ایران، باید با تمرکز بیشتری بر شهرهای کوچکتر انجام می شد و از فضای آنها، نظر مردم نسبت به انتخابات، و سبب اکراه آنها برای شرکت در آن بیشتر مورد بررسی و واکاوی قرار می گرفت. . 

نکته مهم دیگر در این راستا،‌ آن است که به موضوعاتی نپردازیم که پیشتر از آنها گزارش تهیه شده است. توجه و تمرکز خبرنگاران، اتاق های خبر، و سردبیران، باید به آن باشد که به مباحث تازه بپردازند و موضوعاتی را دنبال کنند که یا به آنها پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده است. 

یافتن و حفظ منابع خبری و تحلیلگران یا افرادی که می توان با آنها گفت و گو کرد، نکته مهم دیگری است که هر خبرنگاری، به ویژه هنگام پوشش دادن به این نوع خبرها، باید در نظر داشته باشد. 

توجه به برتری گزارشگری به انتشار اطلاعات نادرست هم از موضوعاتی است که در بررسی گزارش های تهیه شده از انتخابات ایران، صرفنظر از نتیجه آن، اهمیت دارد و خبرنگاران و ناظران خارجی در خصوص پوشش خبری خبرنگاران ایرانی از انتخابات بر آن تاکید ورزیده اند. 

خبرنگاران حرفه ای همواره  تأکید کرده اند که تنها فعالیت حرفه ای که می توان به آن اطمینان داشت، کار خودمان به عنوان خبرنگار است. برای حصول اطمینان از خودمان، تنها می توانیم منتهای تلاش خود را به کار گیریم و بهترین کیفیتی را که ممکن است، در گزارشمان ارائه دهیم. شاید این نگرش، قدری ساده انگارانه، خوش بینانه، یا کلیشه باشد، اما واقعیت آن است که راه دیگری برای خبرنگاران وجود ندارد. 

خبرنگارانی که کارشان شاخص و قابل استناد است، همیشه به راستی آزمایی پرداخته اند. همه شرکت کنندگان در پنل های تخصصی خبرنگاری به اهمیت راستی‌ آزمایی، بازنگری منابع خبری، استفاده از چند منبع به جای اکتفا به یکی، و تلاش برای ترویج آگاهی رسانه ای تاکید می ورزند. باید همواره به خاطر داشته باشیم که مخاطبانمان به کار ما اتکا می کنند و نقش ما در اجتماع، ضروری است

پرداختن به علل و ریشه های عدم علاقه بسیاری از اقشار جامعه به رفتن به صندوق رای، از نکات مهمی است که کالبدشکافی و ریشه یابی آن، جدا از جوانب سیاسی، از نظر جامعه شناسی و روان شناسی درخور اعتناست و به عنوان موضوع گزارش های تحقیقی و تحلیلی، می تواند مناسب و مورد توجه باشد و در انتخابات آینده نیز به آن استناد شود. 

تصویر از اقتصاد آنلاین