نگارش ساده برای اخبار رادیو

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

 

هرچند پخش برنامه های منظم خبری از رادیو کمتر از یک قرن قدمت دارد، اما شنوندگان رادیو توقع دارند این اخبار رادیو به زبانی خاص نگاشته شود. فراگیری ساختار جمله نویسی برای رادیو یکی از شالوده های کسب مهارتهای کارآمد خبرنویسی برای این رسانه است.

مایکل مکلر، خالق وب سایت newscript.com نکاتی ابتدایی درباره طرز نوشتن مطلب برای رادیو ارائه می دهد و توصیه می کند که چطور می توانید متن رادیویی خود را طوری بنویسید که مخاطب را جذب کند.

ساده بنویسید

سه نوع جمله داریم: ساده، مرکب و پیچیده. جمله ساده، فعل و فاعل دارد. در متن رادیویی، بهترین جمله، جمله ساده است.

از عبارت های معترضه پرهیز کنید

عبارات معترضه با کلماتی مانند "که"، "همان جایی که"، "همان موقع که" شروع می شوند و اطلاعاتی اضافی درباره یک اسم در جمله می دهند. این عبارات معترضه جریان جمله را قطع کرد و نباید در خبر نویسی رادیو مورد استفاده قرار گیرد. سعی کنید اطلاعات را به چند جمله ساده تقسیم کنید.

  • مثال بد: فرد گرندی که در سریال تلویزیونی Loveboat نقش گوفر را بازی کرد، بعد هشت سال نماینده کنگره از ایالت آیووا شد.

  • مثال بهتر: فرد گرندی در سریال تلویزیونی Loveboat نقش گوفر را بازی می کرد. او هشت سال بعد نماینده کنگره از ایالت آیووا شد.

فعال باشید

بجای لحنی منفعل، (استفاده از زمان گذشته) از لحنی فعال استفاده کنید و قیدهای حال و آینده را بکار بگیرید. نوشتن با لحنی منفعل نوشته شما را تضعیف می کند و از علاقه شنوندگان به آنچه می گویید، می کاهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی بروید.