نکاتی پیرامون امنیت دیجیتال آندروید

نوشته ANCIR
Oct 30, 2018 در امنیت جسمی و مجازی

یک: کاربران مک باید پیام‌های خود را خاموش کنند (قطع کنند). 

The Hacker News گزارش داده که ویروسی در کامپیوتر کاربران اپل دیده شده که از راه اپلیکیشن پیام رسانی به نام Signal به کامیپوتر کاربران منتقل می شود و پیام‌های مخرب به طور کامل از بین نمی روند. 

Alec Muffet الک مافت متوجه شد که حتی وقتی پیام‌ها را پاک می کند، پیام‌ها باقی می مانند. هشداری مشابه از سوی Patrick Wardle در توییتر منتشر شد. 

دو: امنیت بیش‌تر برای کاربران آندروید

 

 

کاربران آندروید با چندین اشکال گوناگون مواجه‌آند، که به سبب نبود مقررات عادی امنیت مطرح می شوند. The Hacker News گزارش می دهد که با توافق‌های تازه، قوانین امنیتی آندروید هم تغییر می کند تا به طور معمول رعایت امنیت را برای همه‌ی کاربران لحاظ کند. 

David Kleidermacher که مدیر امنیت تریبون آندروید است، در نشست برنامه نویسان گوگل که هفته‌ی اول مه برگزار شد، گفت که این نوع ملاحظات امنیتی قرار است از آندروید «پی» آغاز شود. 

سه: ‌افزایش شمار حمله به ساختارهای کامیپوتری در استرالیا 

طی ماه آوریل، ۷۲۰۰ مورد حمله‌ی به ساختار کامیپوتری در استرالیا اتفاق افتاده که سه برابر شمار قابل قبول این نوع حملات است. cso.com گزارشی مبنی بر آن منتشر کرد که این حملات اخیرا به گونه‌ای فزاینده اتفاق می افتند و انجام آن‌ها نیز به سادگی ممکن است. 

 

 

استفاده از ابزاری دفاعی مثل Project Shield شیوه‌ی موثر برای پیش‌گیری از این نوع حملات بوده است. 

 

African Network of Centers for Investigative Reporting  یا ANCIR (شبکه‌ی آفریقایی مراکز گزارش‌های تحقیقی) انجمنی است از بهترین اتاق‌های خبر تحقیقی که رسانه‌های سنتی بزرگ تا واحدهای تخصصی کوچک را در بر می گیرد. این شبکه از نهاد Code for Africa یا کد برای آفریقا کمک فنی می گیرد.  

 

تصویر اصلی از Unsplash با مجوز Blake Connally.