نوآوری‌های تحریریه‌ی روزنامه لاناسیون برای داده نگاری موفق

نوشته Mathias Felipe
Oct 30, 2018 در داده‌نگاری

داده نگاری طی چند سال اخیر در آمریکای لاتین با اقبال بسیار مواجه شده و چندین کشور آمریکای لاتین، به رغم دسترسی دشوار به داده‌های دولتی، نمونه‌هایی را گزارش‌های داده نگاری با کیفیت بالا ارائه داده اند. کشوری که بیش از همه در این راستا موثر و موفق بوده، آرژانتین بوده که موفق به دریافت جایزه‌ی داده نگاری شبکه‌‌ی جهانی سردبیران شده است. 

در سال ۲۰۱۸، روزنامه‌ی آرژانتینی  La Nación (لا ناسیون) بار دیگر برای استفاده از داده در تهیه‌‌ی گزارش‌های فوری طی ۳۶ ساعت بعد از وقوع رویداد، برنده‌‌ی جایزه‌ی دیگری در داده نگاری شد. گزارشی که برنده‌ی این جایزه شد، واقعه‌ی مفقود شدن زیردریایی آ.آر.آ ی سن خوئان را که در نوامبر ۲۰۱۷ در اقیانوس اطلس ناپدید شد، پوشش داده بود. 

 

 

Carolina Ávila (کارولین آویلا) خبرنگاری است که پیرامون این طرح صحبت کرد و دیدگاه خود را از آن‌چه روزنامه‌ی لاناسیون را به یکی از تحسین شده ترین رسانه‌های منطقه در زمینه‌ی داده نگاری تبدیل کرده است،  مطرح کرد. 

آویلا هدایت گروه را در طرح داده نگاری حادثه‌ی مفقود شدن زیردریایی سن خوئان به عهده داشت. گروه خبرنگاری تحت سرپرستی او، ویدیویی را بر اساس جایگاه قایق‌هایی که به دنبال زیردریایی مفقود شده بودند، ساخت. تیم داده نگاری نشریه با استفاده از مجموعه داده‌ی MarineTraffic به دنبال کشتی‌هایی گشتند که در جستجوی زیردریایی بودند و بعد، رد آن‌ها را از ۱۷ تا ۲۳ نوامبر گرفتند تا دریابند که جهت حرکت آن‌ها چه بوده است. 

La Nación's recipe for success

راه موفقیت لا ناسیون

خانم آویلا می گوید این طرح، از پیش تعیین شده یا برنامه ریزی شده نبود. او می گوید نبود اطلاعات پیرامون قایق‌ها از سویی، و مدت زمان محدود پیش رو از سوی دیگر، تیم داده نگاری را ناگزیر به ابداع برای تهیه‌ی گزارش و حکایت ماجرا کرد. تصاویر حرکات قایق‌ها طی هفت روز نخست جستجو، تیم داده نگاری روزنامه با گروه اینفوگرافیک هم‌کاری کرد تا تصویرسازی کند و این تصاویر را در مضمون گزارش‌های دیجیتال و تصویری و چاپی منتشر کند. آویلا می گوید برعکس اغلب گزارش‌های داده نگاری، تفسیری از داده همراه گزارش عرضه نشد و داده‌ها به شکلی که وجود داشتند، ارائه شدند. 

داده، شیوه‌‌ی گزارشگری خبرنگاران را تغییر داده است

در خبرنگاری سنتی، منابع، بخش مهمی از گزارش هستند. اما در داده نگاری، داده‌ها هستند که مهم‌ترین بخش را تشکیل می دهند و تحلیلگران داده نقش اساسی در تهیه‌ی گزارش به شیوه‌ی داده نگاری ایفا می کنند. آویلا می گوید که امکان انجام کار داده نگاری به تنهایی وجود ندارد و به تیم سازمان یافته‌ای نیاز هست. خبرنگار نمی تواند کار برنامه ریز یا تحلیلگر داده را انجام دهد، و تحلیلگر داده هم قادر به خبرنگاری و روایت گزارش یا رویداد نیست. 

تیم داده نگاری لاناسیون ده عضو دارد که هر کدام نقش متفاوتی دارد. نکته‌‌ی مهم دیگر برای این تیم آن است که همپای تازه ترین نوآوری‌های داده‌ای جهان و پیشرفت های فن آوری، پشرفت کنند و در نتیجه باید پیوسته در پی تحقیق و مشغول مطالعه باشند. 

با آن‌که کار داده نگاری گاهی کلافه کننده می شود، آویلا می گوید نمی توان بهانه آورد که مجوز استفاده از فلان برنامه‌ی کامیپوتری را ندارم، باید برای آن بی درنگ جایگزینی پیدا کرد و کار را به شیوه‌ی سنتی ادامه داد. 

امکانات کار داده نگاری

همگام با پیشرفت داده نگاری در جهان طی دهه‌ی اخیر، ایجاد و ابداع راه‌هایی برای جلب مخاطب، برای بهبود تجربه‌‌ی مصرف کنندگان خبر و افزایش میزان تعامل آن‌ها با رسانه، ضرورت دارد. 

 

تصویر اصلی از لاناسیون، اعضای گروه داده نگاری روزنامه. تصویر دوم از Mathias Felipe، تصویری است از جوایزی که تیم داده نگاری روزنامه‌ی لاناسیون دریافت کرده است.