نقش راهبری زنان در رسانه‌های نوپای دیجیتال آمریکای لاتین

نوشته James Breiner
Oct 30, 2018 در تنوع

بر اساس مطالعه‌ی که روی یکصد شرکت تازه کار در آمریکای لاتین انجام شده، زنان نقش پیشرویی در توسعه‌ی خبرنگاری دیجیتال در آمریکای لاتین به عهده گرفته اند. این مطالعه که توسط Sembra Media سمبرا میدیا با مشارکت شبکه‌ی امیدیار انجام شده، راه حل‌های متعددی را برای دستیابی به هدف دوامدار شدن رسانه‌های دیجیتال جدید ارائه می دهد. 

یکی از این راه حل‌ها آن است که زنان تجربه و مهارت هدایت‌گری را دارند: شصت و دو درصد از نهادهای مورد مطالعه دستِ‌‌کم یک مؤسس زن داشتند و زنان در مجموع سی و هشت درصد موسسان رسانه‌ای را در میان این یکصد شرکت تشکیل می دادند. 

مصاحبه‌‌های مفصل با این زنان بنیانگذار، که اهل آرژانتین، برزیل، کلمبیا، و مکزیک بودند، داده‌هایی را ارائه داد که عناصر الگوهای موفق تجاری را تصریح کرد و بهترین مکان‌های سرمایه گذاری منابع و آموزش را نشان داد.

جنین وارنر و میجال یاستبنر که در میان موسسان سمبرا میدیا نیز هستند، در این مورد چنین نوشته اند: «این یافته‌ها حاکی از آن است که زنان از دیوارهای کوتاه شده کنونی میان زنان و مردان برای پیشرفت در جامعه بهره می برند تا رسانه‌های سنتی را دور بزنند و کمپانی‌های نشر خود را فعال کنند.»

این یافته‌‌ها قابل توجه است، به ویژه با توجه به تسلط مردان بر این عرصه از کار و مدیریت رسانه‌های سنتی در آمریکای لاتین. این میزان بالای مدیریت زنان در فضای رسانه‌ای آمریکای لاتین شاخص است و مطالعه ی بیش‌تری می طلبد. 

در مطالعه‌ی که سه سال پیش درباره‌ی تملیک رسانه‌ها در مکزیک انجام شد، Aimée Vega Montiel از دانشگاه اتونومای مکزیک به این نتیجه رسید که فقط کم‌تر از یک درصد از صاحبان شبکه‌های تلویزیونی زن هستند و هیچ یک از روزنامه‌های آن کشور تحت تملک زنان نیستند. در میان یافته‌های دیگر او این‌‌‌ها بود: 

نبود زنان مدیر در میان مدیران رسانه‌ای مکزیک: حتی یک زن هم در میان پنجاه و دو عضو هیات مدیره‌ی دو گروه مهم و عمده‌ی مدیریت تلویزیون در مکزیک نیست.

رادیو: در رادیو، زنان تنها هشت درصد از سمت‌های مدیریت را به عهده دارند و در روزنامه‌ها، یازده درصد.

مدیران ارشد: در تلویزیون، هیچ زنی سمتی به عنوان مدیر ارشد نداشت، نه در امور اجرایی، نه امور مالی، و  نه تحریریه. در رادیو، یازده درصد از این سمت‌های راهبردی و در مطبوعات، سیزده درصد از این سمت‌ها را زنان در دست داشتند. 

Vega Montiel هم‌چنین متوجه شد که عدم دسترسی زنان به سمت‌های مدیریتی در رسانه‌ها در مکزیک آن‌ها را از یکی از مهم‌ترین بخش‌های سرمایه داری جهانی بی نصیب می گذارد.

شواهد اولیه نشان می دهد که شرایط در اغلب کشورهای دیگر آمریکای لاتین یکسان است. 

حکایت موفقیت زنان، عرف را می شکند

با این حال، مطالعه‌ی سمبرا مدیا—امیدیار مملو از نمونه‌های موفقیت رسانه‌هایی است که مدیریت آن‌ها به عهده‌ی زنان بوده است. 

Economía Femini(s)ta ی آرژانتین که توسط دو اقتصاددان به نام‌های Mercedes D’Alessandro و Magalí Brosio  فعال شده، مقالاتی تهیه کرده که در رسانه‌های بین‌المللی جلب توجه کرده اند، به ویژه مطالعه‌ی بر روی نابرابری حقوقی. وزارت اقتصاد آن کشور شماری از مقالات این نشریه را روی وبسایت خود منتشر کرده است. 

Aristegui Noticias مکزیک که توسط Carmen Aristegui راه اندازی و مدیریت می شود، بخشی از گزارش‌های اولیه‌ی را تهیه کرد که به تحقیقی مربوط می شد که روی پرونده‌‌ی موسوم به اسناد پاناما انجام گرفت که گزارش آن، سال گذشته برنده‌‌ی جایزه ی پولیتزر شد.

Juanita León که ناشر و یکی از موسسان La Silla Vacía است، به همراه تیم‌اش جایزه‌ی سال گذشته‌ی گارسیا مارکز را به پاس پوشش خبری‌شان از فرایند صلح در کلمبیا برنده شدند. تصویرسازی داده هم از موارد دیگری بوده که این گروه با موفقیت آن را انجام داده اند.

این مطالعه توصیه می کند که تحقیقات بیشتری بر روی پدیده‌ی بی سابقه‌ی ظهور زنان پیش‌رو و مدیر در فضای رسانه‌یی آمریکای لاتین انجام شود. توصیه‌ی دیگر آن این است که پوشش خبری این عرف تازه، ممکن است زنان بیش‌تری را ترغیب کند به آن‌که رسانه‌ی خود را فعال کنند. منابعی که می تواند برای آن‌ها مفید باشد، موجودند. بسیاری از نهادها و منابع بین‌المللی با هدف پیش‌رفت و توسعه‌ی کار زنان پیشرو در عرصه‌ی رسانه فعالیت می کنند. گام بعدی پیوند دادن کارآفرینان رسانه‌ای به منابع است.