نسخه اینترنتی کتاب روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری منتشر شد

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در ایران نسخه اینترنتی كتاب روزنامه‌نگاران ایران و آموزش روزنامه‌نگاری را برروی وب سایت رسانه قرار داد.

به گزارش سایت روزنامه همشهری، این کتاب بر اساس مطالعات مهدی محسنیان راد، استاد ارتباطات و همکارانش تهیه شده است.

بر این اساس، این مطالعات نشان داده است روزنامه‌نگاری در ایران از لحاظ جنبه‌های تخصصی و فنی نتوانسته همگام با پیشرفت‌های تخصصی و روزنامه‌نگاری در جهان حركت كند.

نتیجه این تحقیق بر ضرورت پرداختن به آموزش روزنامه نگاری نوین در ایران تاکید دارد.

بر ای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

برای دسترسی به نسخه اینترنتی كتاب روزنامه‌نگاران ایران و آموزش روزنامه‌نگاری به این صفحه مراجعه کنید.