نرم افزار تدوین صوتی به صورت رایگان در اختیار شماست

نوشته بسام سبتي
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

روزنامه نگاران و خبرنگاران رادیویی از این پس می توانند با به کارگیری خدمات آنلاین نرم افزار مینا که به صورت آنلاین در اختیار آنهاست، فایل های صوتی خود را به راحتی تدوین کنند.

کاربران برای استفاده از این نرم افزار کافی است فایل های صوتی خود را بر آن بارگذاری کنند یا به طور مستقیم ضبط کنند.

برای دسترسی به نرم افزار مینا به این نشانی مراجعه کنید.