منابع خبری برای پوشش بلایای طبیعی و بحرانها

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

روزنامه نگارانی که بحرانها و رویدادهای تکان دهنده دنیا را پوشش می دهند، می توانند به مجموعه ای از منابع دسترسی داشته باشند که "مرکز دارت برای آسیب های روزنامه نگاران" گردآوری کرده است.

این منابع شامل نکات ایمنی برای روزنگارانی است که در معرض رویدادهای طبیعی مانند سیل و زلزله قرار می گیرند.

برای مطالعه این منابع به این نشانی بروید.