منابع جدید آنلاین برای کمک به تهیه گزارش از موضوع های بشردوستانه

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

روزنامه نگارانی که مسائل بشردوستانه را پوشش می دهند می توانند از امکانات سایت AlertNet که به موسسه رویترز وابسته است استفاده کنند. امکانات چندرسانه ای این سایت با هدف آموزش و تقویت مهارت های روزنامه نگاران تهیه شده است.

منابع آموزشی این سایت شامل آشنایی با روند امدادرسانی به مناطق آسیب دیده، پوشش خبری بحران سیل، تهیه گزارش هایی درباره وضعیت های بحرانی، تهیه گزارش درباره پناهندگان و نحوه مقابله با آسیب های روانی است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.