معرفی یک اپلیکیشن تازه‌ی خبرنگاری برای برگردان گفتار

نوشته Reuben Stern
Oct 30, 2018 در خبر‌نگاری دیجیتال

یک کمپانی بریتانیایی به نام Speechmatics در حال تلاش برای ایجاد فن آوری‌های دقیق‌تر و برتر است که بتوانند گفتار را به چندین زبان‌های گوناگون برگردانند. در این مطلب به بررسی آن می پردازیم که این ساختار چگونه ممکن است در آینده به خبرنگاران کمک کند. 

اطلاعات تکمیلی: 

  • براساس گزارش  Cambridge Independent، یک جنبه کلیدی این فن آوری آن است که می تواند به طور موثری به عنوان بخشی از نرم افزار روی یک وسیله‌ی سیار (عمدتا مثل تلفن همراه) کار کند.
  • این کمپانی اخیرا سرمایه‌ی قابل توجهی را برای ارائه‌ی فن آوری خود در بازار دریافت کرده است. 

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Karen Roe.