معرفی منابع مفید برای تهیه گزارش از هائیتی

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

دانشکده خبر موسسه پوینتر فهرستی از منابع مفید را برای روزنامه نگارانی که می خواهند به هائیتی بروند یا به دنبال به دست آوردن زاویه دید محلی برای گزارش اخبار زلزله ویرانگر این کشور هستند را تهیه کرده است.

اصول گزارشگری بین المللی: این مطلب شامل اطلاعاتی است که باید قبل از این که راه بیفتید بدانید. به هائیتی می روید؟ ببینید قبل از اینکه سوار هواپیما شوید چه چیزهایی لازم است بدانید و وقتی به آنجا رسیدید چطور اطلاعات به دست بیاورید و امنیت خود را حفظ کنید.

گزارش محلی از مسائل بین المللی: از تهیه اخبار فوری فراتر بروید و منابع و داستانهایی را پیدا کنید که به عمق گزارش تان بیافزاید.

روزنامه نگاری و آسیب های روحی: فشار روانی این اتفاقات هولناک روی کسانی که با آنها مصاحبه می کنید و روی خود شما تاثیر خواهد گذاشت. ببینید چطور می توانید با آسیب دیدگان توام با محبت و احترام مصاحبه کنید و همچنین نحوه تاثیر فشارهای روانی را که اتفاقات بر خود شما به عنوان یک خبرنگار خواهند داشت، بررسی کنید.

آگاهی از آسیب های روانی: آنچه هر روزنامه نگار باید بداند. شما چه در حال تهیه گزارش از محل زلزله باشید چه در حال ویرایش مطالب و عکسها در اتاق خبر، این بلا به هر حال روی شما اثر خواهد گذاشت. نحوه شناسایی و برخورد با فشارهای روحی و روانی را بیاموزید و از تاثیر آنها بر توانایی شما در انجام کارتان مطلع شوید.

این هم چند منبع دیگر از سایت موسسه پوینتر برای پوشش خبری زلزله .

آیا شما منابع بیشتری می شناسید؟ لطفا لینک شان را این پایین بنویسید.