معرفی منابعی تصویری برای امنیت خبرنگاران تحقیقی

نوشته GIJN Staff
May 9, 2022 در خبرنگاری تحقیقی
Investigative Resources

بیست سال است که نشست‌های شبکه جهانی خبرنگاری تحقیقی به انتشار و گسترش بهترین شیوه های خبرنگاری تحقیقی در سطح جهان پرداخته اند. تازه ترین کنفرانس از این دست در نوامبر گذشته برگزار شد که می توانید بخش هایی از ویدیوهای آن را در این مطلب به زبان اصلی ببینید و چکیده موضوعات مهم طرح شده در آن را در این مطلب بخوانید. 

کارگاه امنیت جسمی 

خبرنگاران دیگر نمی توانند بر روی تهدیدهای جسمی یا مجازی چشم ببندند. از صربستان تا روسیه تا دموکراسی های جاافتاده، خبرنگاران مورد تهدید و در معرض خطر قرار گرفته اند. در این کارگاه، دو خبرنگار تحقیقی با تجربه گسترده جهانی در مورد این تهدیدها صحبت کردند. Drew Sullivan و Stevan Dojčinović،  ابزار و راهبردهایی را برای امن ماندن خبرنگاران و ارزیابی خطراتی که آنها را تهدید می کند، پیشنهاد کردند. 

 

کارگاه ابزار ارزیابی امنیت خبرنگاران

نیاز به صیانت از مصاحبه شوندگان و خبرنگاران و منابع خبری هیچ گاه به این اندازه محرز نبوده است. اما مطالعات نشان می دهند که بسیاری از اتاق های خبر و خبرنگاران حتی ساده ترین توصیه های امنیتی را جدی نمی گیرند. شبکه جهانی خبرنگاری تحقیقی با کارشناسانی در بنیاد فورد همکاری کرد تا ابزار ارزیابی امنیت خبرنگاران را ایجاد کند که در کنفرانس سال گذشته ارائه شد. این ابزار در عرض تنها یک ساعت شرایط امنیتی فیزیکی و مجازی نهاد خبری شما را تخمین می زند. طراحان و سازندگان این ابزار در این کارگاه به توضیح کاربردها و شیوه استفاده آن پرداختند.

 

اینجا کلیک کنید تا مشترک خبرنامه رایگان هفتگی ما شوید و در جریان تازه ترین‌های دنیای خبرنگاری قرار بگیرید. 

کنار آمدن با خستگی مفرط و تنش روحی 

اغلب خبرنگاران در شرایط دشوار و طی ساعات طولانی کار می کنند و گاه با بدترین برخوردهای ممکن روبه رو می شوند و مورد حمله قرار می گیرند. در یکی از پنل های این نشست، دو کارشناس از مرکز خبرنگاری دارت به نامهای Elana Newman و Bruce Shapiro توضیحات و راهنمایی هایی را در این مورد که خبرنگاران چگونه می توانند مراقب سلامت روانی خود باشند و از همکارانشان حمایت کنند، ارائه کردند.

تحقیق پیرامون حمله به خبرنگاران

خبرنگاران در سطح جهان با آزار و مشکلات و فشار روانی بسیاری مواجهند و در بسیاری مواقع مورد حمله قرار می گیرند یا تهدید به شکایت قانونی می شوند. اما خبرنگاران و رسانه ها و متحدان آنها نیز مشغول مبارزه هستند و به گونه ای فزاینده تلاش می کنند تا دنیای خاموش شده خبرنگاران را زنده نگاه دارند. سخنرانان این پنل به این موضوع پرداختند و پیرامون تحقیقات و مطالعاتی را که در این راستا انجام داده اند، توضیح دادند. 

 

 

کارگاه صیانت از منابع خبری 

این کارگاه که با شرکت دو کارشناس امنیت خبرنگاری از روزنامه نیویورک تایمز و بنیاد آزادی بیان برگزار شد، به بررسی جزئیات امنیت خبرنگاری اختصاص داشت. امنیت خبرنگاران، منابع و مصاحبه شوندگان آنها، و داده هایی که با آن کار می کنند، قربانیان دیگری هستند از کاهش بودجه و تعدیل نیرو در رسانه های سراسر جهان. همزمان، بسیاری از خبرنگاران آزاد برای تهیه گزارش های خطرناک اعزام می شوند، تهدیدهای مجازی رو به افزایش هستند، و حمله علنی به خبرنگاران آسیب پذیر بیش از گذشته انجام می شود. خبرنگاران بیش از هر زمان دیگری به جاسوس بیگانه یا خبرچین بودن متهم می شوند. راه حل های نوآورانه، از تسلط داده بر کار گزارش گرفته تا ایجاد و اجرای پروتکل‌های حفظ امنیت برای سردبیران و اعضای تحریریه در این کارگاه مطرح شد. 

 

کارگاه رویین‌تن کردن گزارش‌ها 

با شرایط اکنون، این روزها رویین‌تن کردن گزارش‌هایتان و تلاش برای آسیب ناپذیر بودنشان، از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد. دو کارشناس خبرنگاری و خبرنگار کهنه کار در این کارگاه به بررسی نکات و طرح راهنمایی هایی برای محافظت از کار خبرنگاران و آسیب ناپذیر کردن گزارش‌هایشان پرداختند. در میان منابعی که معرفی کردند، منابعی بود که خودشان نوشته اند یا در تهیه آن دست داشته اند: Guide to Fact-Checking Investigative Stories (راهنمای راستی آزمایی گزارش‌های تحقیقی) و Journalist’s Guide to Avoiding Lawsuits and Other Legal Dangers (راهنمای خبرنگاران برای دوری از خطرات قانونی و احتمال دعوای حقوقی)، که به یازده زبان ترجمه شده است.

 

منابع بیشتر

Investigative Journalism: Safety and Security – GIJN’s Free Training Program

GIJN Launches Journalism Security Assessment Tool

GIJN’s Digital Security Guide


این مقاله ابتدا از سوی Global Investigative Journalism Network (شبکه جهانی خبرنگاری تحقیقی) منتشر شده و با اجازه اینجا بازنشر شده است.

تصویر از آنسپلش، عکاس: Gabriel Benois.