معرفی اپلیکیشین رایگان برای کار ویدیویی خبرنگاران

نوشته Rachel Wise
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

Bigvu بیگوو اپلیکیشنی است که طراحی شده تا برای خبرنگاران ویدیویی که در صحنه‌ی گزارش کار می کنند، حالت استدیوی سیار داشته باشد. این اپلیکیشن یک تله پرامپتر را با تریبونی برای ضبط کردن، مدیریت، و انتشار ویدیو تلفیق می کند.

برای اطلاعات بیشتر:

در کانال یویتوب بیگوو می توانید نمونه‌هایی را از ویدیوهایی ببینید که با استفاده از این اپلیکیشن ساخته شده‌اند و ویدیوهای آموزشی را هم برای یادگیری چگونگی استفاده از این اپلیکیشن می توانید همان‌جا پیدا کنید.

بیگوو توسط چندین ناشر در اروپا استفاده می شود، که  France24 و  TraceTV و  NextPlz و SportYou و Kangai در میان آن‌ها هستند.

20 Minutos که یک نهاد خبری اسپانیایی زبان است، به دنبال انتشار اولین یازده ویدیویی که با استفاده از این اپلیکیشن تهیه شده بود، یک میلیون و سیصد هزار بیننده پیدا کرد.

  • یک پست روی وبلاگ این بیگوو هفت نوع ویدیو را که به کاربران شیوه‌ی تعامل را آموزش می دهد، توضیح می دهد. در میان این انواع، ویدیوی تهیه‌ی خبر فوری، ویدیوهای تبلیغاتی، و ویدیوهایی توضیحی است.

  • بیگوو هم برای آندروید و هم آی او اس قابل استفاده است.

گزارش از Gabe Dubois

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Melissa BARRA.