مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات را در آی جی نت دنبال کنید

نوشته Jennifer Dorroh
Oct 30, 2018 در گوناگون

مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات امسال به وسیله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، و به دعوت ایالات متحده از اول تا سوم ماه مه در واشنگتن برگزار می شود.

گرامیداشت اصول اولیه آزادی مطبوعات، بررسی وضع مطبوعات در جهان و دفاع از استقلال رسانه ها و ادای احترام به روزنامه نگارانی که جان خود را در راه انجام وظیفه فدا کرده اند، از اهداف برگزاری این مراسم سالانه است.

شبکه بین المللی روزنامه نگاران در هفته های گذشته با چند نفر از سخنرنان مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات مصاحبه کرده است.

این شبکه همچنین قصد دارد در طول برگزاری مراسم، رخدادهای مربوط را خبررسانی کند. شما می توانید اخبار این مراسم را از طریق این لینک دنبال کنید.

شما همچنین می توانید اخبار مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات را در سایت آن دنبال کنید.