لزوم تعامل خبرنگاران با مخاطبان (بخش نخست)

نوشته Mehrnaz Samimi
Jul 30, 2021 در تعامل با مخاطبان
pxfuel.com

چرا تعامل با مخاطبان برای خبرنگاران مهم است -- یا باید باشد؟

اغلب خبرنگاران طبعا در پی افزایش شمار مخاطب مطالب یا گزارشهایشان هستند، چه نوشتاری باشد، چه دیداری یا شنیداری یا حتی پادکست که این روزها رونق و محبوبیت فراوانی یافته است. 

در این راستا به چند نکته می پردازیم:

یک: در دنیای خبرنگاری امروز، مخاطبان قدرت انتخاب دارند و می توانند رسانه یا خبرنگار را بر حسب آگاهی که از آن به دست می آورند، تغییر دهند.

جدا از اضافه کردن به تعداد مخاطبان، جلب بیشتر توجه آنها نیز در عرصه خبرنگاری از اهمیت بسیاری برخوردار است، به بیان دیگر، نه تنها به دست آوردن مخاطب، بلکه حفظ مخاطب و داشتن مخاطب وفادار در خبرنگاری حرفه ای دوامدار، بسیار در خور اعتناست و از ملزومات حرفه خبرنگاری است. 

بنا به تحولات اخیر و جاری، فن آوری های نوین، تنوع و تعدد منابع خبری و آگاهی رسانی و شکل آنها، طبیعی است که مخاطب قدرت انتخاب بسیاری دارد، قدرتی که به شکل بی سابقه ای از هر زمان و شرایط دیگری بیشتر است. به این دلیل است که کسب و جلب و حفظ مخاطب نیز به همان اندازه مهم و دشوار است. 

فن آوری دیجیتال امروز، کسب و حفظ توجه مخاطبان را مشکل کرده است. چون مخاطبان قدرت انتخاب فراوان دارند، مهم آن است که به آنها مطالبی را ارائه دهیم که به آنها نیاز دارند یا خواهان آن هستند. به عبارت دیگر، اگر مخاطبان را می خواهیم، باید به سخن، سوال و خواسته هایشان توجه کنیم. 

طی سال های اخیر رسانه های گوناگون مجازی و سنتی به شیوه فزاینده ای در این خصوص آموزش گرفته اند و با کسب تجربه بیشتر و انجام پژوهش بیشتر پیرامون خواست ها و نیازهای مخاطبان، توانسته اند روش های بهتری را برای به دست آوردن مخاطبان وفادار بیاموزند و به کار گیرند. 

دو: امکان تعامل میان خبرنگار و مخاطب در دنیای مدرن وجود دارد

در گذشته و حتی تا همین چندی پیش، عمده تمرکز اتاق های خبر و سردبیران بر مطالب و مواردی بود که سردبیران و دبیران سرویس مورد نیاز تشخیص می دادند و بر حسب آن، مطلب تهیه می کردند. 

اما این روزها آنچه در خبرنگاری مدرن اهمیت دارد، مطالب و نکات دیگری را نیز در بر می گیرد، مثل این که چه چیزی برای راهبردهای محتوایی مهم است؟ مضمون مطالب، تعداد بازدیدکنندگان یا تعداد صفحات بازدید شده یا شمار مطالب خوانده شده در یک روز؟ 

برای آن که این نوع تصمیم ها را بگیرند، سردبیران باید نخست درک کنند که نیاز حقیقی خوانندگان چیست. این بخش کار،‌ دشوار است و تشخیص آن ممکن است برای اعضای تحریریه مشکل باشد. 

رایج ترین مشکل آن است که اتاق های خبر در اغلب موارد روزآمد کردن اخبار را بیش از اندازه انجام می دهند و شاید در مواردی به نیاز مخاطبان به انواع دیگر یا متفاوتی از مطالب بی توجهی می کنند.

آنچه بیش از همه اهمیت دارد، آن است که خبرنگاران مطالب بیشتر و تکمیلی پیرامون موضوعاتی بنویسند که مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است، اما در بسیاری از موارد به این موضوع توجه کافی نمی کنند و در نتیجه از امکان تولید محتوای مفیدتر برای تعامل بیشتر با مخاطبان باز می مانند. 

تصویر از pxfuel.com