قرار دادن میکروفن

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

نگه داشتن میکروفن به حالت «غیر محوری» یا با زاویه نسبت به گوینده در مورد بسیاری از میکروفن­ها بسیار مهم است تا از ایجاد آواهای صامت­ انسدادی پیشگیری شود: صدای بلند پ (P) و حروف بی­صدای سی (C) و ک (K).

میکروفن را تقریبا با زاویه 45 درجه بین گوش و بینی قرار بدهید.

میکروفن را می­توان زیر یا بالای دهان قرار داد به شرطی که گوینده مستقیم با حرکت غیرارادی به طرف آن نچرخد (به همین دلیل است که معمولا بهترین جا در زیر و بیرون از خط نگاه خبرنگار است).

به حرکت­های گوینده توجه کنید، فرز و چابک باشید و به سرعت میکروفن را طبق نیاز حرکت دهید.

در مورد میکروفن­های غیربرقی/دینامیک مثل میکروفن­هایی که در اکثر کارهای رادیویی زمخت و نامنظم به کار می­رود، فاصله­ای معادل پهنای یک مشت بسته معمولا برای شروع خوب است و فقط باید به میزانی پس کشید که برای احساس راحتی سوژه لازم باشد ولی نه بیش از دو برابر آن فاصله تا بتوان «جلوی میکروفن» ماند.

در مورد میکروفن­های برقی/خازنی، مثل میکروفن­های تفنگ­شکل تلویزیونی، فاصله بسیار انعطاف­پذیرتر است، گرچه محل قرار دادن آن هنوز یک مساله است چون این میکروفن­ها بسیار حساستر هستند.