قرار دادن میکروفن

نوشتهIJNet
Jun 27, 2008 در خبرنگاری چند رسانه ای

نگه داشتن میکروفن به حالت «غیر محوری» یا با زاویه نسبت به گوینده در مورد بسیاری از میکروفن­ها بسیار مهم است تا از ایجاد آواهای صامت­ انسدادی پیشگیری شود: صدای بلند پ (P) و حروف بی­صدای سی (C) و ک (K).

میکروفن را تقریبا با زاویه 45 درجه بین گوش و بینی قرار بدهید.

میکروفن را می­توان زیر یا بالای دهان قرار داد به شرطی که گوینده مستقیم با حرکت غیرارادی به طرف آن نچرخد (به همین دلیل است که معمولا بهترین جا در زیر و بیرون از خط نگاه خبرنگار است).

به حرکت­های گوینده توجه کنید، فرز و چابک باشید و به سرعت میکروفن را طبق نیاز حرکت دهید.

در مورد میکروفن­های غیربرقی/دینامیک مثل میکروفن­هایی که در اکثر کارهای رادیویی زمخت و نامنظم به کار می­رود، فاصله­ای معادل پهنای یک مشت بسته معمولا برای شروع خوب است و فقط باید به میزانی پس کشید که برای احساس راحتی سوژه لازم باشد ولی نه بیش از دو برابر آن فاصله تا بتوان «جلوی میکروفن» ماند.

در مورد میکروفن­های برقی/خازنی، مثل میکروفن­های تفنگ­شکل تلویزیونی، فاصله بسیار انعطاف­پذیرتر است، گرچه محل قرار دادن آن هنوز یک مساله است چون این میکروفن­ها بسیار حساستر هستند.