فیلم اینترنتی برای آموزش مبانی گزارشگری ویدئویی

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

شورای ملی آموزش روزنامه نگاران بریتانیا با تهیه یک یک فیلم هشت دقیقه ای، به آموزش نکات فنی تولید ویدئوهای خبری برای وب سایت ها اقدام کرده است.

بنا به مطلبی که در سایت holdthefrontpage.co.uk منتشر شده، این پروژه در پاسخ به تغییر ماهیت تحریریه ها که از خبرنگاران بیشتر و بیشتری می خواهد فیلم ویدئویی تولید کنند، اجرا می شود.

این فیلم را لوید بریسی، از کارشناسان شورای ملی آموزش روزنامه نگاران بریتانیا تهیه کرده است. دسترسی به این فیلم رایگان است.
برای تماشای این ویدئو، به این نشانی مراجعه کنید.