فناوری و روزنامه نگاری؛ ابزاری برای گاهشماری پیشرفته

نوشته Amy Webb
Oct 30, 2018 در خبر‌نگاری دیجیتال

حتما می دانید چقدر دشوار است که همه سوابق را به طور منظم و مرتب ثبت و نگهداری کنید.

به طور نمونه، اگر به عنوان یک روزنامه نگار کاوشگر باید آمار تعداد دفعاتی که یک مقام دولتی سرکار حاضر نشده یا به تعطیلات رفته و گلف بازی کرده است را داشته باشید، می دانید که احتمالا با صدها تاریخ در تقویم سر و کار خواهید داشت.

به تازگی ابزار اینترنتی تازه ای عرضه شده که به روزنامه نگاران برای تنظیم گاهشمار رویدادها به طور فراگیر کمک می کند. این ابزار "تایم فلو" یا "جریان زمان" نام دارد.

شما می توانید داده های خود را در این نرم افزار رایگان که در اینترنت به روی همه کاربران باز است، وارد و در مقابل، این داده ها را در قالب های مختلف از جمله جدول زمانی، تقویم یا نمودار منظم کنید.

نگران نباشید! حتما نباید استاد گرافیک و طراح وبسایت باشید که از "تایم فلو" استفاده کنید. دستور العمل های لازم در خود این وب سایت موجود است و به راحتی می توانید آنرا فرا بگیرید.