فرآيند برنامه¬ريزي: طرح بخش جلو

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در گوناگون

طرح بخش جلو

آيا مي­دانيد چه تعداد مطلب خواهيد داشت؟ طول آنها را؟ اهميت آنها نسبت به يك­ديگر؟ آيا يك مطلب اصلي داريد؟ بپرسيد. پيش از شروع طراحي بايد تمام قطعات پازل را داشته باشيد. يك فهرست كامل بگيريد. با سردبير در باره ارزش خبري مطالب گفت و گو كنيد. حالا مي­دانيد؟

گرافيك؟ (عكسها، پرتره­ها، نمودارها، نقشه­ها و غيره)؟ آيا تمام عناصر هنري براي اين صفحه را گردآوري كرده­ايد؟

آيا كار هنري اصلي براي صفحه را  ا نتخاب كرده­ايد (يا يك عدد عكس يا يك مجموعه چند عنصري كه به عنوان يك واحد عمل كند)؟

اوه – اوه. شما يك كار هنري اصلي لازم داريد. در غير اين صورت ممكن است در پايان يك صفحه خاكستري پر از متن داشته باشيد. امكان گرافيكي هر مطلب را بسنجيد. آيا عكسي هست كه مي­توانيد سريع بگيريد (يا دوباره استفاده كنيد)؟ آيا مي­توانيد يك نمودار يا يك منحني بكشيد؟ يك فهرست تهيه كنيد؟ چند نقل قول گردآوري كنيد؟ هر چيزي؟

هيج كار هنري ديگري در كار نيست؟ باز هم ممكن است يك صفحه خاكستري وحشتناك روي دستتان بماند. آيا مي­توانيد يك پرتره يا يك نقل قول به مطالب كوتاهتر اضافه كنيد؟ يا در جايي ديگر از صفحه يك عكس كوچك و تنها چاپ كنيد؟

اگر كار هنري براي مطالب درجه دو وجود نداشته باشد، باز بايد بيشترين استفاده را از كار هنري اصلي بكنيد. سعي كنيد آنرا در اواسط صفحه بگنجانيد، بقيه مطالبتان را در بالا يا در زير يا در كنار آن قرار دهید. به آزمايش ادامه بدهيد تا اين كه همه چيز در جاي خود به نظر برسد.

يا سعي كنيد هنر اصلي را در نزديكي بالاي صفحه جا بدهيد. آنرا بزرگ كنيد. در نظر بگيريد كه متن در كجا قرار مي­گيرد. و عنوان، و عكسهاي ثانوي يا ستونها در کجا.

مجسم كنيد بقيه مطالبتان به نسبت اين يك به چه شكلي قرار خواهند گرفت. آيا عكس يا كار هنري براي مطالب ديگر داريد؟

كار هنري را به گوشه­ها ببريد تا عكسها به هم نچسبند. سعي كنيد كار اصلي هنري را به اواسط صفحه يا به يك طرف ببريد، تا به كارهاي هنري ديگر نچسبد. شكل و اندازه كارها متفاوت از يك ديگر باشد.

ماكت بقيه صفحه را تكميل كنيد. راضي هستيد؟

از خودتان بپرسيد: آيا همه مطالب تا حد امكان خواننده­پسند هستند يا نه؟ مي­توانيد مطالب را جالبتر كنيد يا بلوك متن خاكستري را با افزودن چيزي بشكنيد:

-          ستون؟ فهرستي از نكات اصلي يا رويدادهاي آينده درج كنيد. يا نقل قولهايي از صاحبنظران اين رشته گردآوري كنيد. يا در يك مربع شرح حالي از شخصي را در مطلب درج كنيد.

-          گرافيك؟ اگر مطلب به آمار يا دلار توجه دارد، ارقام را به شكل يك نمودار يا يك منحني نشان بدهيد. می­توانید در جايي مناسب يك نقشه بگنجانيد.

-          نقل قولها: مواظب باشيد نقل قولهاي خوب در لابلاي متن گم نشوند.

فهرست كنترل نهايي

آيا ترتيب مطالب درست است؟ آيا مهمترين مطلب مشخص است؟

آيا صفحه مخلوطي از خبر و مطالب بلند، موضوعهاي سنگين و سبك است؟

آيا تمام مطالب به شكل مستطيل در آمده­اند؟

آيا عنوانها به هم چسبیده­اند؟

آيا برای هيچ يك از مطالب عنوان فرعی لازم است؟

آيا گرافيك روبروي مطلب همراهش است؟

آيا هيچ يك از عكسها وارد مطلب ديگري شده است؟

آيا قرار دادن مطلبي در داخل يك كادر به جداكردن آن از مطلب مجاور يا به افزودن تاكيد كمك مي­كند؟

آيا همه مي­توانند از طراحي صفحه من پيروي كنند؟

اقتباس از مطالب آموزشی نوشته هرمان اُبرماير، عضو نايت اينترنشنال پرس.