ضرورت تعامل خبرنگاران با مخاطبان (بخش دوم)

نوشته Mehrnaz Samimi
Jul 30, 2021 در تعامل با مخاطبان
pxfuel.com

یکی از کسانی که نخستین گام ها را در راستای این پژوهش و اعمال کردن شیوه های برگرفته از آن انجام داد، یک خبرنگار بی بی سی به نام دیمیتری شیشکین بود که این کار را در بی بی سی آغاز کرد و بعد به رسانه های مطرح دیگر جهان برد. 

دیمیتری شیشکین، خبرنگار بی بی سی بود که این رویکرد را در بی بی سی پایه گذاشت و پس از بی بی سی مشغول کار مشاوره برای انتشار مطالب دیجیتال شد و اکنون نیز به اتاق های خبر و به ویژه شرکت نهادهای نوپای خبری کمک می کند تا زوایا و ابعادرابطه میان مخاطب و خبرنگار را بهتر و عمیقتر دریابند. 

روش  شیشکین آن است که بر روی تحلیل داده تمرکز می کند و جدا از اصل خبر، به نیازهای مخاطبان نیز می پردازد. وی الگویی را به کار می گیرد که از ابزاری استفاده می کند که رویکرد کاربران و میزان توجه یا علاقه آنها به مطالب را شناسایی می کند و محتوای خبر و مطلب را بر مبنای الگوریتم مربوط به آن تعیین می کند. 

به این ترتیب، راه هایی  بررسی می شوند که خبرنگاران و سردبیران می توانند بر اساس آنها به انتخاب مطالبی بپردازند که نیاز به پوشش آنها وجود دارد. 

وسایل گوناگونی که تعامل میان مخاطبان و خبرنگاران را ممکن می کنند در دنیای امروز اندک نیستند. جدا ار واتس اپ که به شیوه روز افزونی مورد استفاده خبرنگاران جهان است، و گونه ای از آن که رایگان نیست و با حق اشتراک قابل استفاده است، نرم افزارهای دیگری نیز برای تعامل و برقراری ارتباط با مخاطبان وجود دارد و مرتب به شمار آنها اضافه می شود

 

نیازهای اتاق های خبر و کاربران 

از داده تا عمل :گونه و به چه میزان بوده است. برخی از این دریافت ها بر مبنای توجه به آمار شبکه های اجتماعی و میزان بازدید از صفحات وبسایت انجام می شود. 

به کارگیری این الگوریتم برای این سه ناشر بسیار موفقیت آمیز بوده است، اما همچنان به کار بیشتر نیاز دارد. نکته مهم آن است که به دنبال به کارگیری این الگوریتم، شمار مخاطب، تعداد بازدید از صفحات وبسایت، و میزان تعامل مخاطبان افزایش یافته است. 

اما آنچه در نهایت اهمیت دارد، آن است که این نوع الگوها و الگوریتم ها، برای دیکته کردن محتوای مطالب به خبرنگاران نیست بلکه برای افزایش تعامل آنها با مخاطب است و برای راهنمایی شان با هدف تهیه مطالب بهتر و پرمخاطب تری که تعامل بیشتری را با کاربران برمی انگیزد و به هدایت تهیه مطالب بعدی نیز کمک می کند. 

این الگو بی نقص نیست و همچنان نیاز به کار روی کاستی هایش وجود دارد. اما در همین مدت محدودی که از آن استفاده شده، بسیار مفید واقع شده است. 

شیشکین در گزارشی که در این مورد تهیه کرده، می گوید خبرنگاران می خواهند کارشان مورد توجه و استفاده کاربران باشد، نه آنکه نخوانده بماند. او می گوید تجربه کارش در اتاق های خبر به او نشان داده که باید مخاطب خود را پیدا کند، درک کند، و دریابد که نیاز او چیست. این همه، به تهیه و تولید مطلب برای مخاطب کمک بزرگی خواهد کرد. 

 

تصویر از pxfuel.com.