شماره جدید نشریه گزارش های ریپورت با موضوع روزنامه نگاران و آسیب روانی منتشر شد

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

شماره زمستانی نشریه بنیاد نیمن دانشگاه هاروارد با موضوع روزنامه نگاران و آسیب های روانی منتشر شد.

شماره جدید نشریه گزارش های نیمن ((آسیب روانی در دوران پس از حادثه: صدا، داستان، شخصیت و روزنامه نگاری)) نام دارد.

شماره جدید گزارش های نیمن منعکس کننده سخنرانی ها و گفتگوهایی است که در همایش اخیری که به وسیله این بنیاد و مرکز مطالعات روزنامه نگاری و آسیب های روانی دارت برگزار شد، مطرح شده است.

نسخه آنلاین این گزارش شامل گزیده هایی از فایل های صوتی سخنرانی هاست. گزارش های تصویری و مقالات مکتوب این همایش نیز در این گزارش منتشر شده است. یکی از تکان دهنده ترین مقالات مربوط  به یک روزنامه نگار سریلانکایی است که درباره تجربه ترور همسرش نوشته است.

برای دسترسی به نسخه آنلاین گزارش نیمن به این لینک مراجعه کنید.