شرایط اکنون خبرنگاران اوکراینی در تلاش برای تهیه گزارش از جنگ جاری

نوشته IJNet
Mar 4, 2022 در امنیت جسمی و مجازی
تصویر از ویکی میدیا کامنز

در اوکراین، تا سال ۲۰۲۰ تقاضای برای پادکست زیاد نبود، اما از آن زمان به بعد به رو به افزایش گذشته است و با شرایط کنونی و جنگی که اوکراین در گرماگرم آن است، نیاز و استقبال از پادکست بیشتر هم شده است.

Andrii Ianitskyi که مدیر مرکز خبرنگاری دانشکده اقتصاد کی اف است، سال گذشته گفت شمار شنوندگان پادکست در اوکراین چند ده تن است، اما اوکراین چهل میلیون تن جمعیت دارد و تعداد شنوندگان به مرور بیشتر خواهد شد. 

Maxim Shevchuk، بنیانگذار نهاد Podcasts NOW می گوید طی سال گذشته رسانه های اوکراینی از جمله رادیو و نشریات اینترنتی به گونه ای فزاینده به سمت پادکست روی آورده اند.

تعداد کسانی که از سال ۲۰۲۰ در آمریکا به پادکست گوش کرده اند، به ۱۵۵ میلیون رسیده است. مدتی زمان می برد تا اوکراینی بیشتر به پادکست سازی و گوش کردن به پادکست روی آورند، اما با تنش جاری، اوکرانیان داخل و خارج از آن کشور علاقه ای فزاینده به پی گیری اخبار یافته اند و یکی از راه های ساده این کار گوش کردن به پادکست است. 

برای رسانه ها، افزودن پادکست راهی است برای جلب مخاطبان جوانتر.

این، راهی نوین برای رسانه های اوکراینی است که هنوز در این مورد تجربه کافی ندارند. اوکراین هنوز پادکست موفق و محبوبی ندارد، اما حمله روسیه به آن می تواند سرآغاز پیشرفت خبرنگاری، روزنامه نگاری، تهیه پادکست و گوش کردن به آن باشد چون شمار متقاضیان و علاقمندان آن با دوران پیش از تجاوز روسیه قابل قیاس نیست. 

خلاصه ای از حاصل گفت و گوی سال گذشته ما را با چند پادکست ساز اوکراینی می خوانید.

برخی پادکست سازان اوکراینی می گویند از به کارگیری شیوه های نوین برای ساختن محتوای پادکست واهمه ای ندارند. اما بسیاری از پادکست ها تحت فشار مالی هستند. با آن که اوکراینی ها هنوز کاملا به ایده پادکست خو نکرده اند، بسیاری پادکست سازان معتقدند که مخاطبان به مرور به پادکست و شنیدن آن بیشتر انس خواهند گرفت و به آن علاقمند خواهند شد.

با آن که همه گیری ویروس کرونا در اوکراین اثر مخرب زیادی برعرصه پادکست نگذاشته است، بی اثر هم نبوده است. بیش از نود درصد شنوندگان پادکست در اوکراین می گویند طی دوران همه گیری به پادکست گوش کرده اند و تعداد دفعات دانلود و پخش پادکست طی این مدت به اندازه گذشته بوده است. شیوع جهانی همه گیری ویروس کرونا در جهان تحولاتی ایجاد کرده و روندهای رسانه ای تازه ای نیز به وجود آورده است، که عرصه پادکست،‌ و پادکست های اوکراین نیز بخشی از این روندند. 

این روزها خبرنگاران مستقل و رسانه های خبری نقشی حیاتی در ثبت کردن تحولاتی که به تجاوز روسیه به اوکراین مربوط می شود، ایفا می کنند و در میان جنگ و خطر از سویی، و انتشار اخبار جعلی و نادرست توسط روسیه از سوی دیگر، جان خود را در دنیای حقیقی و مجازی برای این کار به خطر می اندازند. 

تهاجم روسیه خبرنگارانی را که در داخل اوکراین فعالیت می کنند، به شدت در معرض خطر قرار داده است. همزمان، در روسیه، حکومت پوتین تلاش می کند صداهای مستقل را خاموش کند. 

خوشبختانه نهادهای خبری در سراسر جهان به پا خاسته اند تا از خبرنگارانی که از تجاوز روسیه گزارش تهیه می کنند، به ویژه آنها که در اوکراین در دل آتش هستند، حمایت کنند و نهادهای بسیاری برای پشتیبانی از خبرنگاران و کمک به آنها در جای جای جهان فعالند. 

 

تصویر از ویکی میدیا کامنز