شبکه اینترنتی برای تقویت مهارتهای کدنویسی روزنامه نگاران

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در گوناگون

روزنامه نگاران علاقه مند به تقویت مهارتهای کدنویسی می توانند به یک شبکه اجتماعی تازه به نام خبرنگاران و کدنویسها ملحق شوند که توسط شبکه Ning  برگزار می شود.

این سایت بازتابی از تکامل حرفه خبرنگاری است که در آن خبرنگاران باید همه فن حریف و دارای استعدادهای زیاد باشند.

این شبکه به خبرنگاران این فرصت را می دهد تا کدهای مختلف مانند

HTML/CSS, PHP, Python, Action Script, C++

را فرا بگیرند.

برای مشاهده این سایت به این نشانی بروید.