سوالهايي كه يك خبرنگار بايد از كارشناسان بپرسد

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در گوناگون

مطلب نمونه:

شما روي مطلبي در باره انبار بشكه­هاي آفت­كُش كهنه كه نشت مي­كنند كار مي­كنيد. دولت مي­كوشد از شر اين انبار از طريق سوزاندن يا دفن كردن خلاص شود. مسئولان دولتي موظف در اين كار از طرف مردم و گروههاي محيط زيست خارجي زير فشار هستند و بنابراين از ترس وجهه بد و احتمالا از دست دادن كارشان حاضر به گفتگو با مطبوعات نيستند. لازمه كار شما اين است كه به خوانندگان توضيح بدهيد چه زيانهاي بالقوه­اي در اثر سوزاندن يا دفن آفت­كُشها متوجه مردم محلي مي­شود. بنابراين بايد كارشناسي را پيدا كنيد كه نكات مثبت و منفي موضوع را برايتان توضيح بدهد.

در زير فهرست اوليه سوالهايي است كه بايد كارشناس جواب بدهد:

آيا تاريخا سوزاندن بهتر از دفن كردن نتيجه داده است؟ هزينه/مزاياي اين گزينه­ها چيست؟

آيا گزينه­هاي ديگري از قبيل حمل آنها به خارج از كشور براي دفع وجود دارد؟

آيا كشورهاي ديگري هم اين مشكل را داشته­اند؟ اگر جواب مثبت است، نتيجه چه بوده است؟

در باره بيماري­هاي بالقوه ناشي از اين آفت­كُشها چه چيزي مي­توانيد به خوانندگانتان بگوييد؟

آيا كسي در نزديكي انبار در اثر تماس با اين آفت­كُشها بيمار شده يا درگذشته است؟

آيا كشور توانايي مالي كسب آخرين و بهترين فناوري براي نابودي يا دفن اين انبار را دارد؟