زنان پیشگام در خبرنگاری: کلر هالینگورت

نوشته Mehrnaz Samimi
Apr 21, 2021 در خبرنگاری اولیه
کلر هالینگورت در تابستان سال ۱۹۶۸در سایگان،‌ ویتنام، تصویر از فلیکر، با مجوز manhhai

کلر هالینگورت، یکی از شاخص ترین زنان خبرنگار و یکی از فعالترین خبرنگاران جنگ قرن بیستم بود که در سال ۱۹۱۲ زاده شد و در سال ۲۰۱۷ درگذشت.  

او خبرنگاری بریتانیایی بود که موفق شد در سال ۱۹۴۱ قوانین رسمی آن کشور را که مانع از تهیه گزارش زنان از کمپین بریتانیا در آفریقای شمالی می شدند، به چالش بکشد. این قوانین در نهایت تغییر یافتند. 

خانم هالینورت کار حرفه ای خبرنگاری را در سال ۱۹۳۹ در اروپای شرقی آغاز کرد و به سرعت به اعتبار و شهرت رسید.

کاری که به ویژه او را برجسته کرد، گزارشی بود از تحرکات سربازان آلمانی در مرز لهستان که سرآغاز جنگ دوم جهانی بود. او خودرو سواری سرکنسول را قرض گرفت و با آن از میانه مرز مسدود آلمان عبور کرد. به سبب خودروی دیپلماتیکی که آن را می راند و  پرچم داشت، به او سلام نظامی هم داده شد. وقتی بازگشت، کسی حرفش را باور نمی کرد، تا این که چیزهایی را که از آلمان خریده بود، نشانشان داد. او بود که برای نخستین بار از درگیری نظامی که در واقع جرقه ای بود که به شعله شروع جنگ دوم جهانی انجامید، برای روزنامه دیلی تلگراف گزارش کرد. 

پس از آن در بخارست گزارش هایی برای دیلی اکسپرس تهیه کرد.در سال ۱۹۴۱ برای تهیه گزارش از سوی نشریه اش راهی مصر شد و به رغم محدودیت شدید فعالیت حرفه ای زنان، موفق شد پوشش خبری گسترده و قابل تحسینی ارائه کند. 

او همواره راه هایی برای گریز از محدودیت هایی که به سبب زن بودن با آنها رو به رو بود، می یافت. وقتی کار کردن با نشریات بریتانیایی به دلیل زن بودن برای او به شدت دشوار شد، با آمریکایی شیکاگو دیلی نیوز آمریکا مشغول کار شد. رئیس جمهوری وقت آمریکا، دیوایت آیزنهاور بود که از حضور زنان حرفه ای و باتجربه .در عرصه خبر استقبال می کرد 

کلر هالینگورت از خطر استقبال می کرد و از این رو بود که در کار خبرنگاری جنگ، موفق بود. وی می گفت که هر قدر کار خبرنگاری و محیطی که از آن گزارش تهیه می کند، خطرناک تر باشد، برای او بهتر است. 

طی دهه های پس از جنگ، هالینگورت از تنشهای جاری در خاورمیانه، چین و ویتنام گزارش تهیه کرد. بی بی سی در توصیف او نوشت که با آن که وی نخستین زن خبرنگار جنگ نبود، ژرفای دید و دانش فنی، تاکیتکی، و راهبردی اش او را از هر خبرنگار دیگری، از جمله زنان خبرنگار پیش از وی و همزمان با او، متمایز می کرد. 

خانم هالینگورت به طور خاص پیرامون ابزار و تجهیزات جنگی از جمله هواپیماهای جنگنده، اطلاعات گسترده ای داشت. طی دهه ۴۰ در قاهره مشغول کار و زندگی شد. 

کلر هالینگورت در سال ۱۹۵۰ از قاهره به پاریس مهاجرت کرد و آنجا برای منچستر گاردین مشغول کار شد و مرتب برای تهیه گزارش به الجزایر سفر می کرد و طی این سفرها ارتباطات حرفه ای و خبری بسیار ارزشمندی پیدا کرد. 

 وی اوایل دهه ۱۹۶۰ از جنگ الجزایر گزارش تهیه کرد. در سال ۱۹۶۳ نام او از سوی نشریه گاردین به عنوان خبرنگار سرویس دفاع (خبرنگار جنگی) مطرح شد. وی نخستین زنی بود که برای گاردین این نقش را به عهده گرفت.

در سال ۱۹۶۷ اما هالینگورت گاردین را ترک کرد و بار دیگر مشغول همکاری با نشریه دیلی تلگراف شد. او ترجیح می داد که به جای تهیه گزارش از موضوعات مربوط به سیاست خارجی یا دولت، خبرنگار جنگ باشد.

دیلی تلگراف در سال ۱۹۶۷ او را برای پوشش خبری جنگ ویتنام به آن کشور فرستاد. وی یکی از نخستین کسانی بود که فرسایشی شدن جنگ ویتنام را پیش بینی کرد. همزمان، گزارش هایش به سبب توجه به مردم ویتنام، مورد اعتنا و استقبال واقع فراوان واقع شد. 

خانم هالینگورت در سال ۱۹۷۳ به چین اعزام شد و خبرنگار چین نشریه دیلی تلگراف شد. وی آخرین خبرنگاری بود که با پادشاه ایران مصاحبه کرد. هالینگورت برنده جوایز و افتخارات متعدد خبرنگاری شد. 

او سه سال در چین زندگی کرد و بعد به هنگ کنگ مهاجرت کرد و دوران بازنشستگی اش را آنجا گذراند. وی طی بازنشستگی در بریتانیا، فرانسه و چین نیز اقامت داشت. هالینگورت دو بار ازدواج کرد؛ ازدواج نخستش به جدایی انجامید. با همسر دومش که خبرنگار بود حدود یک دهه و نیم، تا زمان زندگی کرد. همسرش در سال ۱۹۶۵ درگذشت. 

خانم هالینگورت فرزندی نداشت اما از ازدواج دومش مادرخوانده دختری به نام هیلاری بود. 

کلر هالینگورت روز دهم ژانویه ۲۰۱۷ در سن ۱۰۵ سالگی در هنگ کنگ درگذشت. پیکر او بر مبنای وصیتش به بریتانیا منتقل و در آن کشور دفن شد. 

 

تصویر از فلیکر، با مجوز manhhai، عکاس: فرنسوا سالی