راه اندازی یک منبع آماری مفید برای روزنامه نگاران به وسیله دانشگاه هاروارد

نوشتهIJNet
Jul 4, 2011 در خبرنگاری اولیه

دانشگاه هاروارد یک سایت جدید راه اندازی کرده است که به روزنامه نگاران به پیدا کردن آمار و نمودارهای گوناگون برای عمق بخشیدن به گزارش هایشان کمک می کند.

سایت Journalist's Resource که به وسیله مرکز جوان شورنستین برای مطبوعات، سیاست و سیاستگذاری عمومی راه اندازی شده است، اطلاعات و آمار مربوط به ۲۵۵ مقاله دانشگاهی را به صورت آنلاین عرضه می کند.

این اطلاعات شامل موضوع های گوناگون و متنوعی مانند پوشش خبری جنجال های رسانه ای و حملات سازمان یافته علیه وب سایت های خبری و حقوق بشری است.

مطالب عرضه شده به صورت موضوعی (مانند دولت ها، اجتماعی، اقتصاد و محیط زیست) نشانه گذاری شده اند.

این سایت که کاربرد آن برای همگان آزاد و رایگان است، همچنین شامل منابع آموزشی در زمینه روزنامه نگاری و گزارشگری است.