راه اندازی سایتی برای آموزش تهیه اخبار تلویزیونی

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در گوناگون

شبکه تلویزیونی لینک تی وی در آمریکا برای کمک به آموزش تدوین تصاویر خبری برای تلویزیون، سایت جدیدی را راه اندازی کرده است.

این سایت به کارآموزان گزارشگری و تهیه اخبار تلویزیونی امکان می دهد با استفاده از تصاویر تهیه شده به وسیله شبکه های خبری به تدوین تصاویر و تهیه گزارش های جدید بپردازند. در این حال، سایر کاربران این سایت می توانند با مشاهده گزارش های تهیه شده به آنها امتیاز بدهند.

برای اطلاعات بیشتر به این پیوند مراجعه کنید.

استادان روزنامه نگاری که به کارگیری این ابزار اینترنتی در کلاس درس علاقه دارند، می توانند به نشانی الکترونیک knowthenews@linktv.org برای دریافت کد کاربری کلاسی تماس بگیرند.