راه اندازی دوره آموزشی آن لاین گزارشگری اقتصادی به وسیله آی سی اف جی

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

مرکز بین المللی خبرنگاران، آی سی اف جی، نخستین دوره آموزشی آن لاین از مجموعه دوره های چهارگانه آموزش گزارشگری اقتصادی و بازرگانی را برای روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان ایرانی راه اندازی کرد.

این دوره آموزشی به صورت خودآموز ارائه می شود. شرکت کنندگان بر اساس زمانبندی خود به مطالعه دروس و انجام تمرین های این دوره که به صورت تعاملی ارائه می شود، خواهند پرداخت. تکلیف پایانی این دوره به وسیله مربی مرکز بین المللی خبرنگاران ارزیابی می شود. شرکت کنندگانی که این دوره آموزشی را با موفقیت به پایان برسانند، از مرکز بین المللی خبرنگاران گواهی دریافت خواهند کرد.

شرکت در دوره آموزشی گزارشگری اقتصادی و بازرگانی که به زبان فارسی برگزار می شود، برای عموم آزاد است.
نخستین دوره آموزشی این مجموعه چهارگانه با عنوان "مقدمه ای بر گزارشگری اقتصادی و بازرگانی" است و بعضی موضوع های مطرح شده در آن عبارتند از:

  • توجه به بعد انسانی اخبار در گزارشگری اقتصادی
  • چگونگی یافتن موضوع های مناسب برای تهیه گزارش از جنبه های مختلف اقتصاد بومی
  • پیدا کردن منابع معتبر برای تهیه گزارش
  • نحوه برخورد با سوال ها و معضلات اخلاقی


مشخصات دوره آموزشی

عنوان: مقدمه ای بر گزارشگری اقتصادی و بازرگانی

زبان: فارسی

سطح: مقدماتی

نحوه ثبت نام در دوره آموزشی

برای شرکت در دوره آموزشی آن لاین گزارشگری اقتصادی و بازرگانی، شرح حال کاری و تحصیلی خود و یک نامه که بیانگرعلت علاقمندی شما به شرکت در این دوره است را به این نشانی الکترونیک ارسال کنید:
persianeditor@icfj.org