راهنمای گزارشگری درباره تکامل منتشر شد

نوشته Renata Johnson
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

شبکه دانش و توسعه به تازگی راهنمای گزارشگری تکامل گونه ها را برای کمک به روزنامه نگاران منتشر کرده است.

به گزارش این شبکه، گزارشگری و خبررسانی درباره مسائل مربوط به تکامل از نظر علمی حساسیت ویژه ای دارد و این راهنما با هدف کمک به افزایش آشنایی روزنامه نگاران با این دانش منتشر شده است.

برای دسترسی به این راهنما به این لینک مراجعه کنید.