راهنمای کاربری شبکه های اجتماعی برای گزارشگران رادیو

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

جاستین کینگ، از مربیان روزنامه نگاری در بریتانیا راهنمایی را برای کاربری شبکه های اجتماعی در اینترنت به وسیله گزارشگران رادیو منتشر کرده است.

از موارد مطرح شده در این راهنما، آشنایی با نحوه تعامل و برقراری گفتگو میان گزارشگر و مخاطبان رادیو از طریق فیس بوک و تویتر است. اهمیت به روز نگه داشتن حضور گزارشگران در شبکه های اجتماعی و استمرار حضور آنها در این شبکه ها از دیگر موارد مطرح شده است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.